Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 09.01.2019

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

 

A) Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Banca Comercială Română S.A. în calitate de depozitar al unor fonduri de investiții administrate de SAI Erste Asset Management S.A., SAI Atlas Asset Management S.A., SAI Star Asset Management S.A. și SAI SIRA S.A.

B) Autorizare

Numirea domnului Franz Fuchs în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Harald Riener în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea doamnei Maria Galabova Rangelova în funcția de Director general al societății Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.;

Numirea doamnei Natalia Man pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Numirea doamnei Mirela Ciobanu în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificările Actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social al Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. cu suma de 10.000.000 lei, de la 33.288.761,6 lei la 43.288.761,6 lei;

Modificarea Actului constitutiv al societății Grawe România Asigurare S.A. urmare a schimbării sediului social;

Modificarea Actului constitutiv al Allianz- Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea autorizației de funcționare a societății de investiții financiare IFB Finwest S.A. ca urmare a reducerii capitalului social de la 18.391.643,60 lei la 9.195.820,90 lei;

Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Retragerea aprobării acordate Bancpost, la solicitarea societății, în calitate de depozitar pentru activele organismelor de plasament colectiv (OPC) și radierea acesteia din Registrul public al ASF;

Notificarea Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios - Portugalia cu privire la intenția unei societăți de administrare a unui fond european cu capital de risc (EuVECA) Bluetech - Fundo de Capital de Risco de distribuție în România a unităților de fond;

Notificarea Swedish Financial Supervisory Authority cu privire la intenția societății de administrare a fondului european cu capital de risc (EuVECA) Goldcup 16229 AB de distribuție în România a unităților de fond emise de acesta;

Notificarea Finansinspektionen - Swedish Financial Supervisory Authority cu privire la radierea din Registrul ASF a fondului de investiții alternative din state membre MVI Fund I AB (FIAM);

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Emiterea certificatului de înregistrare a acțiunilor emise de Bittnet Systems S.A. București în vederea majorării capitalului social.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.