Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 06.06.2018


Bucureşti, 6 iunie 2018 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)          Reglementare

Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind  procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, a Ghidului ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a unui CSD pentru un stat membru gazdă și a Ghidului ESMA privind cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)          Supraveghere

Numirea domnului Josef Kreiterling în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Ergo Asigurări S.A.;

Numirea domnului Marian – Constantin Zlătaru în funcția de Director general adjunct al societății Asito Kapital S.A.;

Numirea domnului Cristian Popa în funcția de Director de investiții al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

C)           Diverse

Informare privind notificarea intenției societății Watford Insurance Company Limited de a desfășura activitate de asigurare, în baza dreptului de stabilire pe teritoriul României.

 

*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.