Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 06.12.2017

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

 

A)          Reglementare

Proiectul Normei privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Norma va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României);

Modificarea și completarea Codului Depozitarului Central S.A.;

Regulamentul pentru abrogarea Regulamentului ASF nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (Regulamentul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MiFID II (Proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de modificare și completare a Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (Proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);

Proiectul de modificare a art. 12 lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative (Proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei de modificare și completare a Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat (Proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei de modificare și completare a Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (Regulamentul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României).

 

B)          Supraveghere

Sancționarea societății Unity Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la X-Trade Brokers Dom Maklerski - Sucursala București S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Nuntius Brokerage and Investment Services - Sucursala București.

C)           Autorizare – Avizare

Numirea domnului Dumitru Tică în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al SAI Carpatica Asset Management S.A.;

Numirea doamnei Szasz Erzsebet în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al SSIF Goldring S.A.;

Modificarea adusă Actului constitutiv al societății Capital Asig Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la un nou mandat de administrator;

Proiectul de achiziție în vederea dobândirii de către Groupama Holding Filiales et Participations a unei participații calificate directe și implicit a dobândirii de către Groupama S.A. a unei participații calificate indirecte din capitalul social al asigurătorului român Groupama Asigurări S.A.;

Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizată societatea Onix Asigurări S.A.;

Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizată societatea Groupama Asigurări S.A.;

Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizată societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizată societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A.;

Autorizarea, la solicitarea SAI Carpatica Asset Management S.A., a modificărilor intervenite în documentele Fondurilor Deschise de Investiții Carpatica Obligațiuni, Carpatica Global și Carpatica Stock, în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul (Delegat) UE nr. 438/2016, precum și a altor modificări adoptate voluntar;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de Erste Group Bank AG;

Retragerea de la tranzacționare de pe piața reglementată administrată de BVB și a radierii din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Concefa S.A. Sibiu ca urmare a deschiderii procedurii falimentului;

Avizarea şi reavizarea a 51 de agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 149 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

 

*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.