Facebook LinkedIn

Decizii adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 22.11.2016


București, 22 noiembrie 2016 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private:

 

A)     Reglementare

Proiectul de normă privind asigurările auto din România pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie cât și a altor prevederi referitoare la asigurările auto, ca urmare a încheierii dezbaterii publice pe această tema (proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă privind drepturile, obligațiile, competențele și desemnarea administratorului special (proiectul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);

Modificarea şi completarea Regulamentului nr.1 privind organizarea societății Depozitarul Sibex S.A.

B)      Supraveghere şi control

Sancționarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

             

C)      Autorizare – Avizare

Numirea domnului Werner Eduard Zedelius în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al societăţii Allianz-Țiriac Asigurări S.A.;

Numirea doamnei Eleni Skoura şi a doamnei Irina – Anghel Enescu în calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere al societăţii SAI Erste Asset Management S.A.;

Numirea doamnei Carmen Luiza Negrilă în poziţia de director executiv al societății New Age Insurance Broker S.R.L.;

Numirea doamnei Amalia – Maria Bărăian în funcţia de administrator provizoriu, membru al Consiliului de Administraţie al societăţii SAI Broker SA Cluj-Napoca;

Majorarea capitalului social al societății WVP RO-Broker de Asigurare S.R.L. cu suma de 150.000 lei, până la valoarea de 175.000 lei;

Avizarea modificării documentelor FDI Raiffeisen Ron Plus la solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management S.A.;

Retragerea la cerere a autorizației de funcționare a SSIF Eldainvest S.A ca societate de investiții financiare;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Commixt S.A. Buftea;

Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Avizarea a 95 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 10 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

 

D)     Informări

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ASF pe anul 2017 și a Proiecției bugetare pentru perioada 2018-2020;

Aprobarea planului anual de control al Serviciului Control Pensii Private pentru anul 2017.

Consiliul ASF se întrunește în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare nebancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.