Facebook LinkedIn

Prevederile planului de redresare financiară a societăţii City Insurance S.A.

Bucureşti, 21 iulie 2016 - Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat Planul de redresare financiară a Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., în ședința din 19 iulie 2016, în baza căruia a fost emisă Decizia nr. 1458/21.07.2016.
 
Planul de redresare astfel aprobat poate conduce la restabilirea situației financiare a societății, până la data de 31.12.2016, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România.
 
În principal, planul cuprinde:
  • Efectuarea și depunerea Raportului de audit întocmit potrivit contractului cu Deloitte, până la 30.09.2016;
  • Majorarea capitalului social cu 30 milioane euro, printr-un împrumut subordonat al acționarilor, până la 30.09.2016;
  • Recuperarea împrumuturilor acordate de City Insurance unor societăți afiliate (City Invest), partenerilor (Unity Broker) sau altor terți, în valoare de 39 milioane euro;
  • Sindicalizarea tratatelor de reasigurare de tip cotă-parte pentru asigurarea RCA;
  • Restructurarea completă a programului de încheiere a unui nou tratat cu reasigurători supravegheați în sistem echivalent Solvency II.
 
Societatea se obligă să aducă la cunoștința tuturor creditorilor cunoscuți, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii Deciziei, măsurile dispuse de către ASF.
 
Aceste măsuri nu influenţează obiectul de activitate a societăţii City Insurance S.A. Toate polițele emise sunt și rămân valabile de la momentul emiterii până la expirare, iar societatea poate să emită în continuare polițe de asigurare.
 
 
*********
Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.