Facebook LinkedIn

Decizii adoptate de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 13.01.2016

București, 13 ianuarie 2016 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, Norma privind modificarea şi completarea Normei nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, ca urmare a propunerilor primite în cadrul procesului de consultare publică.

Această normă modifică articolele 20 şi 21 din Norma nr. 23/2014, după cum urmează:

-          La articolul 20 se introduce alineatul (8), cu următorul cuprins:

“În cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitărilor tehnice sau juridice, nu există posibilitatea de a circula în afara teritoriului României, asigurătorii RCA emit doar poliţa de asigurare RCA, fără a include componenta Carte Verde.”

-          La articolul 21, alineatul (5) se abrogă, iar alineatul (6) se modifică, urmând a avea următorul cuprins:

“Asigurătorii sunt obligaţi să transmită în format electronic Autorităţii de Supraveghere Financiară ipotezele folosite, metodele actuariale şi justificarea aplicării acestora pentru calculul menţionat la alin (1), împreună cu baza de date utilizată pentru aceste calcule; în calculul tarifului de primă, asigurătorilor le este interzis să folosească indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie sau alte instrumente de ajustare a tarifelor care să nu fie fundamentate statistic şi actuarial, asigurându-se în acest fel o proporţionalitate între tarifele practicate în perioade succesive şi evoluţia daunalităţii pe segmentul respectiv de asiguraţi”.

-          La articolul 21, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, (61), care va avea următorul cuprins:

“Pentru fiecare segment prevăzut la alin. (6) asigurătorul RCA trebuie să utilizeze suficiente date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic; în situaţia în care asigurătorul RCA nu deţine suficiente date istorice pentru fiecare segment, acesta trebuie să utilizeze date istorice disponibile din alte surse, raportate la piaţa din România sau la piaţa Uniunii Europene”.

Norma va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României şi va intra în vigoare la data publicării.

A fost aprobat, de asemenea, Regulamentul de modificare a Regulamentului ASF nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entitățile reglementate și supravegheate de ASF, în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital.                                                 

Au fost aprobate trei proiecte de norme emise în aplicarea Legii nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor. Proiectele vor fi afişate pentru o perioadă de 10 zile pe www.asfromania.ro pentru consultare publică.

Au fost aprobate două ghiduri realizate în cadrul programului de educaţie financiară – “Ghidul asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale (PAD)” şi “Ghidul micului acționar”, care vor fi afişate pe website-ul Autorităţii.

A fost aprobată modificarea actelor constitutive în cazul unor societăţi de asigurare (majorare/reducere a capitalului social, schimbare sediu social) şi majorarea capitalului social pentru 13 brokeri de asigurare.

În cadrul ședinței au fost propuşi pentru avizare şi reavizare 31 agenţi în vederea desfăşurării activităţilor de marketing pentru fonduri de pensii, fiind retrase avizele pentru alţi 7 agenţi de marketing.

Consiliul ASF se întrunește în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.                  


*********

Despre ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care autorizează, reglementează, supraveghează și controlează entitățile care activează pe piața financiară non-bancară din România.

Înfiinţată în 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere pe trei pieţe care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Mai multe informații puteți găsi pe 
www.asfromania.ro.