Facebook LinkedIn

Decizii adoptate de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 10.12.2015

București, 10 decembrie 2015 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în cadrul şedinţei din 9 decembrie 2015,o serie de proiecte de acte normative, care vor fi publicate pentru consultare publică pe www.asfromania.ro:
-          Proiectul de Normă privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional (consultare publică 10 zile);
-          Un număr de 7 proiecte de norme, adoptate în temeiul prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (consultare publică 10 zile);
-          Proiectul de Normă privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă (consultare publică 10 zile);
-          Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative, a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital (consultare publică 10 zile);
-          Proiectul Normei privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private (consultare publică 30 zile).

Membrii Consiliului au aprobat modificarea şi completarea Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale ASF. La elaborarea celor două documente au fost luate în considerare atât revizuirea cadrului legal de funcționare a piețelor, prin transpunerea în legislaţia naţională a unor directive europene, cât şi noile obiective ale Autorităţii pentru anul 2016.

Aceste modificări aliniază funcţiile de supraveghere ca urmare a impactului actelor normative adoptate în ultimul an în domeniul asigurărilor şi pieţei de capital, dar şi simplifică şi aliniază funcţiile de autorizare și reglementare, prin comasarea unor servicii şi reducerea cu 7 a numărului posturilor de şef serviciu. În acest fel, ponderea funcţiilor de conducere ajunge la 12% din total personal. Cele două documente vor fi afişate pe website-ul ASF.

În cadrul şedinţei a fost aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli al ASF pentru anul 2016, precum şi construcţia bugetară preliminară pentru perioada 2016 – 2018.

Consiliul a aprobat modificarea Regulamentului ASF nr.16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară ce are în vedere o diminuare a cotelor sau tarifelor aplicate pieţei asigurărilor şi pensiilor private (va face obiectul unui comunicat transmis ulterior).

A fost prezentat Consiliului şi aprobat Raportul privind evoluţia pieţei de asigurări din România în primele 9 luni ale anului curent (va face obiectul unui comunicat transmis ulterior).

Consiliul ASF a aprobat modificarea Normei nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă prin eliminarea prevederii conform căreia tarifele de primă pot conţine reduceri comerciale până la un nivel maxim de 10%. În urma notificărilor primite de la asigurători privind schimbarea tarifelor de primă au fost identificate probleme în ceea ce priveşte corectitudinea calculului actuarial ce a stat la baza stabilirii nivelului acestor prime, astfel încât a fost solicitată, în anumite cazuri, refacerea acestor calcule. În cadrul controalelor care se desfăşoară la asigurători pe parcursul lunii decembrie va fi urmărit modul de calcul al primelor RCA şi, în cazul în care se vor constata încălcări ale prevederilor legislaţiei aplicabile, ASF îşi rezervă dreptul de a sesiza şi Consiliul Concurenţei.

În cadrul şedinţei a fost aprobată modificarea actelor constitutive pentru 23 de brokeri de asigurare pentru majorarea capitalului social. De asemenea, a fost prezentată şi o notă de informare privind majorările de capital ale brokerilor de asigurare aprobate până la data de 1 decembrie 2015 (va face obiectul unui comunicat transmis ulterior).

În cadrul ședinței au fost propuşi pentru avizare şi reavizare 94 agenţi în vederea desfăşurării activităţilor de marketing pentru fonduri de pensii, fiind retrase avizele pentru alţi 45 agenţi de marketing.

Consiliul ASF se întrunește în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.                  

*********
Despre ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care autorizează, reglementează, supraveghează și controlează entitățile care activează pe piața financiară non-bancară din România.

Înfiinţată în 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere pe trei pieţe care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Mai multe informații puteți găsi pe 
www.asfromania.ro.