Facebook LinkedIn

Deciziile Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară - 19.11.2015

București, 19 noiembrie 2015 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, Raportul de sinteză a analizei rezultatelor exerciţiului BSRE prin intermediul căruia au fost evaluate activele bilanțiere pentru 21 de societăți de asigurare (acest subiect va fi tratat în cadrul unui comunicat de presă separat).

A fost aprobat planul de redresare financiară, pe termen de un an, a societăţii EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A. Acesta cuprinde un pachet de măsuri ce include și două majorări de capital în valoare totală de 400 de milioane de lei: 200 de milioane de lei până la data de 31 decembrie 2015 (operațiune pentru care societatea a depus, în luna octombrie 2015, documentația la ORC), respectiv 200 de milioane de lei în semestrul II 2016.

A fost aprobată Norma pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.

Consiliul ASF a aprobat Proiectul de Normă privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi consolidate aplicabile societăţilor de asigurare/reasigurare în vederea consultării publice şi transmiterii la M.A.E. şi la M.F.P. pentru solicitarea avizului legal. A fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nebancar. Acesta va fi pus în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile pe www.asfromania.ro.

În cadrul şedinţei Consiliului a fost aprobat Raportul de Evaluare Actuarială a fondurilor de pensii administrate privat.
                                                                                                          
A fost aprobată semnarea, în cadrul reuniunii Consiliului Supraveghetorilor EIOPA ce se va desfăşura la începutul lunii decembrie 2015, a Acordurilor de Coordonare pentru grupurile Sogecap, Groupama, Metlife, Ethniki, ERB Eurolife şi Gothaer. A fost aprobată finalizarea demersurilor de semnare a Acordului de Coordonare pentru grupul Axa.

Au fost aprobate modificarea actelor constitutive în cazul unor societăți și brokeri de asigurare, precum și numirea unor persoane în poziţii de conducere sau poziţii cheie în structura unor societăţi de asigurare. Consiliul ASF a aprobat și majorarea capitalului social în cazul a 17 brokeri de asigurare.

În cadrul ședinței au fost propuşi pentru avizare şi reavizare 68 de agenţi în vederea desfăşurării activităţilor de marketing pentru fonduri de pensii, fiind retrase avizele pentru alţi 120 agenţi de marketing. 

Consiliul ASF se întrunește în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcţionare şi pentru supravegherea eficientă a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe.
                  
*********
Despre ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care autorizează, reglementează, supraveghează și controlează entitățile care activează pe piața financiară non-bancară din România.
Înfiinţată în 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere pe trei pieţe care însumează peste 10 milioane de participanţi.
Mai multe informații puteți găsi pe 
www.asfromania.ro.