Facebook LinkedIn

Decizia Consiliului ASF în cazul Societății Asigurare-Reasigurare Astra SA

București, 26 august 2015 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a analizat în ședința de astăzi situația Societății Asigurare-Reasigurare Astra SA pe baza unui raport înaintat de administratorul special KPMG Advisory privind stadiul planului de redresare financiară și opțiunile existente în urma eșuării procesului de majorare a capitalului social.

Potrivit concluziilor raportului, sunt întrunite toate cele trei condiții legale (conform art. 5, pct. 31 din Legea nr. 85/2014) care definesc starea de insolvență:
  • Incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilitățile bănești;
  • Scăderea valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranță;
  • Imposibilitatea restabilirii situației financiare a societății de asigurare-reasigurare în cadrul procedurii de redresare financiară.

La 30 iunie 2015, Astra înregistra o marjă de solvabilitate disponibilă negativă de circa 871 mil. lei, un coeficient de lichiditate de 0,03 și un necesar de capital de aproximativ 968 mil. lei.

În urma analizei și pe baza concluziilor raportului KPMG, Consiliul ASF a adoptat următoarele decizii:
  • Închiderea procedurii de redresare financiară a societății Astra;
  • Revocarea și încetarea atribuțiilor de administrator special ale KPMG Advisory;
  • Retragerea autorizației de funcționare a societății Astra;
  • Constatarea stării de insolvență a societății Astra și solicitarea intrării în procedura de faliment.

Consiliul ASF a constatat că planul de redresare financiară nu și-a atins obiectivul central de evitare a intrării în procedura falimentului. Parametrii financiari au fost ținuți sub control pe parcursul implementării planului de redresare, societatea nu a mai avut pierderi la sfârșitul anului 2014, însă problemele structurale nu au putut fi corectate, iar indicatorii critici de prudențialitate – solvabilitatea, lichiditatea și capitalizarea - nu au putut fi readuși în marjele de conformitate în absența unei majorări de capital pe măsura necesarului determinat de auditori.

Eșuarea ultimei etape salvatoare de majorare a capitalului social al Astra, în ciuda interesului unor investitori cu reputație internațională, a fost cauzată în principal de absența colaborării din partea acționarilor principali.

Conform mandatului statutar, principala preocupare a ASF în perioada următoare va fi protejarea intereselor clienților societății Astra, în strânsă cooperare cu Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), și menținerea stabilității sistemului de asigurări.

FGA este, începând din 27.07.2015, persoană juridică de drept public și are drept misiune protejarea asiguraților în cazul în care o societate de asigurare intră în stare de insolvabilitate. Pe baza evaluării mai multor scenarii, Consiliul ASF a constatat că Fondul are capacitatea de a acoperi potențialele cereri de despăgubire din partea asiguraților, în limita plafonului de 450.000 lei per asigurat, conform legislației în vigoare.

Citește și 18 luni de eforturi pentru redresarea Societății Asigurare-Reasigurare Astra SA.
*********
Despre ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care autorizează, reglementează, supraveghează și controlează entitățile care activează pe piața financiară non-bancară din România.
Înfiinţată în 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere pe trei pieţe care însumează peste 10 milioane de participanţi.
 Mai multe informații puteți găsi pe www.asfromania.ro.