Informare de presă referitoare la Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) SA

23.04.2014
           
Autoritatea de Supraveghere Financiară a luat act de concluziile Raportului Corpului de Control al Primului Ministru referitor la verificările efectuate la CARE România SA.
 
ASF precizează că, la rândul ei, a informat Corpul de Control al Primului Ministru, în luna februarie 2014, asupra concluziilor controlului inopinat declanșat la CARE România SA în luna octombrie 2013 și care a vizat perioada 2012 - 2013.
 
Controlul a verificat modul de funcționare a sistemului de control intern, managementul riscului şi auditul intern, modul de înregistrare și evidență a dosarelor de daună și de constituire/eliberare a rezervelor, activitatea de subscriere a polițelor și respectarea prevederilor legale cu privire la controlul intermediarilor.
 
Controlul a constatat încălcări semnificative ale legislației asigurărilor: neînregistrarea în evidența tehnică și contabilă a societății a unor polițe emise printr-un intermediar extern, lipsa unui sistem de control intern adecvat (care a permis expunerea societății la riscuri prin încheierea de polițe în afara limitelor de competență).
 
Prin urmare, Consiliul ASF a dispus, în data de 28 ianuarie 2014, amenzi totale de 190.000 de lei şi asesizat organele de cercetare penală asupra unor fapte care țin de activitatea de asigurare și care întrunesc, în opinia ASF, elemente de natură infracțională (verificarea acestor indicii ținând de alte instituții ale statului). Totodată, ASF a solicitat societății un plan de măsuri pentru remedierea aspectelor constatate (o parte dintre acestea fiind remediate în cursul controlului).
 
Precizăm că identificarea unor nereguli în privința decontărilor dintre societate și conducerea CARE România SA ține în principal de controlul intern al societății și de alte instituții ale statului,iar ASF a procedat, în cadrul controlului inopinat menționat, la verificarea aspectelor care țin de supravegherea activității de asigurare-reasigurare desfășurată de societate.
 
Referitor la aceste aspecte, reafirmăm că ASF a identificat deficiențe semnificative ale Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului societății (conducerea administrativă și executivă a societății) în perioada anterioară lunii iulie 2013, luând măsurile care se impun, inclusiv sesizarea organelor de cercetare penală și retragerea aprobării domnului Radu Frîncu.
 
ASF a fost înștiințată de către Corpul de Control al Primului Ministru că “domnul Frîncu Radu a deținut funcția de Președinte al Directoratului CARE România SA deși nu a îndeplinit o condiție obligatorie prevăzută de normele legale pentru ocuparea funcției de membru al directoratului unei societăți de asigurări, și anume «să aibă studii superioare», întrucât nu a făcut dovada absolvirii unor studii superioare”.
 
Precizăm că domnul Radu Frîncu a obținut, în data de 19 mai 2010, aprobarea din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, pe baza documentelor depuse la dosar, care ar fi atestat că are studii superioare.
 
Urmare a sesizării Corpului de Control al Primului Ministru, ASF va verifica veridicitatea documentelor depuse la dosar și modul în care fosta Comisie de Supraveghere a Asigurărilor a aprobat numirea domnului Radu Frîncu în funcția de Președinte al Directoratului CARE România SA, poziție pe care a deținut-o în perioada 19 mai 2010 - 8 iulie 2013.
 
Precizăm că domnul Radu Frîncu nu mai face parte din conducerea societății încă din iulie 2013 și nu deține în prezent vreo funcție de conducere într-o societate de asigurare autorizată de către ASF.