Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 23.04.2019

 

Bucureşti, 23 aprilie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A) Reglementare

Norma pentru modificarea pct. 18 din anexa la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2019 privind încheierea exercițiului financiar 2018 pentru entitățile din domeniul asigurărilor (Norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Aplicarea Ghidului cu privire la criteriile STS (securitizare simplă, transparentă și standardizată) pentru securitizarea ABCP (program de emisiune/tranzacție cu titluri pe termen scurt garantate cu active)  (EBA/GL/2018/08) și a Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP (EBA/GL/2018/09);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat (Norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (Norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Supraveghere

Rezultatele controlului periodic realizat la Eurolife ERB Asigurări Generale S.A.;

Rezultatele controlului periodic realizat la Eurolife ERB Asigurări de Viață S.A.;

Rezultatele controlului periodic realizat la German Romanian Assurance S.A.

C) Autorizare

Numirea domnului Harald Josef Londer pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Olivier Louis Georges Pequeux în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Administrație la societatea Groupama Asigurări S.A.;

Numirea domnului Wolfgang Hajek în funcția de membru al Directoratului la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea doamnei Bîciu Mihaela Ioana în funcția de Director în cadrul SSIF Tradeville S.A.;    

Numirea domnului Frank Michael Beitz în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Actului constitutiv al Brokasig Broker de Asigurare S.R.L. - numirea doamnei Iordache Senorica în calitate de administrator al societății;

Modificarea Actului constitutiv al April Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L. - cesiune de părți sociale, asociat unic, numirea doamnei Ionescu Tatiana ca administrator al societății pentru un nou mandat;

Modificarea Actului constitutiv al Asig Management-Broker de Asigurare S.R.L - cesiune părți sociale, numirea domnului Fuicu Alexandru în funcția de Director general adjunct al societății;

Prospectul de bază aferent Programului de emisiune de produse structurate al SSIF BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca;

Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Generalcom S.A. București;

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Modificarea Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de Viață S.A.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.