Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 17.10.2018

 

Bucureşti, 17 octombrie 2018 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

        AReglementare

Pachetul legislativ principal pentru aplicarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări:

  • Proiectul Normei privind distribuția de asigurări (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);
  • Proiectul Normei privind pregătirea profesională a distribuitorilor de asigurări (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);
  • Norma de aplicare a ghidului cu privire la produsele de investiții bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înțelegerea de către consumator a riscurilor implicate (norma va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României).

 B. Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Funk International Romania Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului inopinat desfășurat la Marsh Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Sancționarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.

       C. Autorizare

Numirea domnului Iakab Laurențiu ca membru în Consiliul de Administrație al societății Marsh Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Modificarea adusă Actului constitutiv al societății Safety Broker de Asigurare S.R.L. (reducerea capitalului social, structura asociaților);

Retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare Confident Invest București S.A. și radierea din Registrul ASF din această calitate;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de Erste Group Bank AG;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a noilor caracteristici ale societății Retezat S.A. Sibiu, ca urmare a majorării capitalului social;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a noilor caracteristici ale societății COS Târgoviște S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a acțiunilor aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Chimcomplex S.A. Borzești;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a obligațiunilor emise de International Investement Bank (IIB) în vederea admiterii la tranzacționare la Bursa de Valori București;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Unităților de Fond aferent reducerii numărului de unități de fond emise de Fondul Închis de Investiții BET - FI Index Invest administrat de SAI Broker S.A., ca urmare a operațiunilor de răscumpărare;

Radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Cubic Evolution S.A. București;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.