Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 12.12.2018

 

Bucureşti, 12 decembrie 2018 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

 

A) Reglementare

Normă privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 5 zile);

Normă privind abrogarea Normei ASF nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Regulamentului privind autorizarea și funcționarea societăților de servicii de investiții financiare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea ASF (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B) Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Globasig Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Momentum Insurance and Reinsurance Broker S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la SSIF IFB Finwest S.A.;

Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

 

C) Autorizare

Numirea domnului Paul Swoboda în calitate de membru al Consiliului de Administrație la Societatea Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Numirea domnului Cazacu Paul Corneliu pentru un nou mandat în funcția de Vicepreședinte al Directoratului la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Numirea domnului Nașcu Șerban Alexandru în calitate de Director la societatea SSIF BRK Financial Group S.A.;

Numirea doamnei Moraru Matilda în funcția-cheie de administrare a riscurilor în cadrul societății Tradeville S.A., precum și înscrierea acesteia în Registrul ASF în această calitate;

Modificările intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondului Proprietatea, respectiv Contractul de depozitare și Actul constitutiv al societății, ca urmare a diminuării capitalului social;

Modificarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF Estinvest S.A. ca urmare a desfiinţării unui sediu secundar (agenție);

Modificarea Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Radierea F1Markets Limited Nicosia Sucursala București din Registrul Public al ASF;

Autorizarea organizării de către AS Financial Markets S.R.L. a unui program de formare profesională continuă;

Prospectul proporționat aferent emisiunii de noi acțiuni al societății Cemacon S.A. Cluj-Napoca;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a acțiunilor emise de societatea Teraplast S.A. Bistrița Năsăud în vederea majorării capitalului social.

D) Diverse

Raportul privind evoluția pieței de asigurări în primele nouă luni ale anului 2018.


*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.