Facebook LinkedIn

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 22.01.2020

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

            Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat și pentru completarea art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

            Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

            Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, în vederea inițierii procesului de consultare publică (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 B)  Supraveghere

            Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Idea Broker de Asigurare S.R.L.;

            Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Bavaria Broker de Asigurare S.R.L.;

            Rezultatele controlului periodic efectuat la BRD Groupe Societe Generale S.A. în calitate de intermediar instituție de credit.

C)  Autorizare

            Numirea domnului Clemens Vatter pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

            Numirea domnului Theodoros Bardis pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Garanta Asigurări S.A.;

            Numirea domnului Mihai-Cristian Dăianu în funcția de Director general la societatea Certasig - Societate de Asigurare și Resigurare S.A.;

            Numirea doamnei Secară Daniela în calitate de Director al societății de servicii de investiții financiare BT Capital Partners S.A.;

            Modificările aduse Actului constitutiv al societății Asicons Broker de Asigurare S.R.L. (completarea obiectului secundar de activitate, modificarea unor articole);

            Modificările aduse Actului constitutiv al societății Albert-Broker de Asigurare S.R.L. (schimbarea sediului social și modificarea obiectului de activitate secundară);

            Modificările aduse Actului constitutiv al societății SIF Banat - Crișana S.A.;

            Înscrierea Euroclear Bank în Registrul public al A.S.F. în calitate de depozitar central;

            Emiterea Certificatelor de înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

            Emiterea Certificatului de înregistrare a acțiunilor emise de societatea Norofert S.A. București în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

            Majorarea capitalului social și autorizarea modificării Actului constitutiv al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

            Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.


*********


Despre A.S.F.

A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.