Facebook LinkedIn

Regulamentul ASF nr. 5/2019, publicat în Monitorul Oficial

In sedinta Consiliului ASF din data de 05.06.2019 a fost aprobat Regulamentul nr.5/2019 care stabilește reguli şi proceduri cu privire la serviciile și activitățile de investiții, precum și la serviciile auxiliare, în aplicarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Regulamentul asigură alinierea legislației secundare privind desfășurarea serviciilor de investiții la prevederile Legii nr. 126/2018, cu respectarea cerințelor Directivei 2014/65/UE privind piețele de instrumente financiare (MiFID II) și a regulamentelor europene emise în aplicarea acesteia. De asemenea, acest regulament abrogă Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, fiind eliminate din legislația secundară prevederile legale care sunt acoperite de regulamentele europene de aplicabilitate directă emise în baza MiFID II.

Regulamentul cuprinde, în principal, prevederi privind procedura de acordare şi de retragere a autorizaţiei societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.),cerințe organizatorice și reguli de conduită aplicabile S.S.I.F, aplicarea prevederilor art. 10 alin. (7) din Legea nr. 126/2018 privind fiducia și alte activități, tranzacțiile în marjă, acordarea de credite și împrumutul de instrumente financiare si prestarea serviciilor de investiții de către persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, respectiv persoanele exonerate opțional conform MiFID II.

Dintre elementele de noutate, menționăm:

-       introducerea de prevederi referitoare la posibilitatea suspendării, la cerere, pentru o perioadă de cel mult 24 de luni, a autorizației S.S.I.F. (art. 9);

-       introducerea de prevederi referitoare la posibilitatea S.S.I.F. de a înființa alte sedii secundare decât sucursalele și agențiile (art. 17);

-       revizuirea dispozițiilor privind prestarea de servicii de investiții la distanță, inclusiv eliminarea prevederilor referitoare obligativitatea semnăturii clientului în situația în care S.S.I.F. utilizează sisteme informatice care permit identificarea clientului (art. 38 alin. (1) lit. u).

Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.496 / 19.06.2019