Facebook LinkedIn

ASF va notifica ESMA și EIOPA cu privire la intenția de aliniere la prevederile Ghidului comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul financiar, emis de Comitetul Autorităților Europene

ASF va notifica ESMA și EIOPA cu privire la intenția de aliniere la prevederile Ghidului comun emis de Comitetul Autorităților Europene EIOPA – EBA – ESMA privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul financiar, publicat în traducere în limba română. În acest scop va fi analizată necesitatea de modificare și completare a  unor prevederi ale Regulamentului nr.3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și a majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF .

Ghidul poate fi consultat AICI .