Facebook LinkedIn

Proiect de Lege privind piețele de instrumente financiare

Art. 1 – Prezenta lege se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., operatorilor de piață, furnizorilor de servicii de raportare a datelor, depozitarilor centrali, contrapărţilor centrale, firmelor de investiții din alte state membre care operează pe teritoriul României în temeiul libertății de a presta servicii sau prin înființarea unei sucursale, precum și societăților din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții în România prin înființarea unei sucursale. [Directiva 2014/65/UE, art. 1 alin. (1)]  

 
Descărcaţi AICI textul integral al Proiectului de lege.

Proiectul de lege a fost aprobat de Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, în ședința din data de 15.02.2017 și a fost înaintat Ministerului Finanțelor Publice în vederea promovării şi iniţierii procesului de avizare interministerială.