Facebook LinkedIn

Informații publice

Autoritatea de Supraveghere Financiară participă la Exercițiul Comun de Supraveghere (CSA) referitor la costurile și comisioanele în cadrul OPCVM, lansat de Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

Scopul Exercițiului Comun de Supraveghere (CSA) privind costurile și comisioanele este de a evalua conformitatea entităților supravegheate cu dispozițiile relevante din cadrul legislativ aplicabil OPCVM referitoare la costuri și obligația acestora de a nu percepe costuri nejustificate investitorilor.Acest exercițiu CSA va acoperi, de asemenea, și entități care utilizează tehnici eficiente de administrare a portofoliului (engl. EPM) pentru a evalua dacă acestea respectă cerințele din cadrul legislativ aplicabil OPCVM și din Ghidul ESMA privind OPCVM-urile de tip ETF și alte aspecte legate de OPCVM-uri (ESMA/2014/937).

Asigurarea unei convergențe ridicate în supravegherea costurilor este un factor-cheie pentru a se asigura că încrederea investitorilor în piețele financiare este îmbunătățită și că acele costuri asociate cu obținerea produselor financiare sunt reduse. În această privință, autoritățile naționale competente au convenit la nivelul ESMA să lanseze exercițiul CSA pentru a evalua dacă participanții la piață respectă aceste reguli în practică.

Comunicatul ESMA poate fi vizualizat prin accesarea următorului link:https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-supervision-costs-and-fees-ucits.