Facebook LinkedIn

Taxe de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat - Norma 7/2008 modificată prin Normele 5/2010 și 14/2012

 

 

 

 

Nr. crt.

Plătitorul

Operaţiunea

Suma
- lei -

1.

Fondatori/Societate de pensii

a) autorizare de constituire

80.000

2.

Administrator

a) autorizare de administrare şi înscriere în Registrul ASF

300.000

b) autorizare prospect schemă de pensii

30.000

c) autorizare fond de pensii şi înscriere în Registrul ASF

30.000

d) autorizare/avizare modificare (autorizare de administrare, prospect, fond)

1.000

e) autorizare membri ai consiliului de supraveghere/consiliului de administraţie, directoratului/directori/conducători

1.000 pentru fiecare persoană

f) autorizare membri ai consiliului de supraveghere/consiliului de administraţie, directoratului/directori/conducători ca urmare a prelungirii mandatului

1.000 pentru fiecare persoană

g) autorizare/avizare alte modificări ale documentelor autorizate/avizate

1.000

h) avizare agent de marketing persoană fizică şi înscriere în Registrul ASF

50

i) reavizare agent de marketing persoană fizică

25

j) avizare modificări date personale agent de marketing persoană fizică

25

k) avizare act individual de aderare

1.000

l) avizare modificare act individual de aderare

500

m) avizare tematică curs agenţi de marketing

100

n) taxă de funcţionare lunară

- 0,38%
din valoarea contribuţiilor brute încasate de fond, suportată de administrator
- 0,008%
din valoarea activului net al fondului de pensii administrat privat, calculată în ultima zi lucrătoare a lunii, suportată de administrator

o) autorizare persoană responsabilă cu investirea

1.000

p) autorizare persoană responsabilă cu controlul intern

1.000

q) autorizare persoană responsabilă cu administrarea riscurilor

1.000

r) înlocuire depozitar fond

5.000

Administrator fond de pensii absorbant

s) autorizare fuziune fonduri de pensii

300.000

3.

Depozitar

a) avizare şi înscriere în Registrul ASF

80.000

b) avizare modificare

1.000

c) taxă de funcţionare lunară

10%
din veniturile obţinute din toate activităţile prestate pentru fondurile de pensii administrate privat

4.

Auditor

a) avizare şi înscriere în Registrul ASF

35.000

b) avizare modificare

1.000

5.

Agent de marketing persoană juridică

a) autorizare de funcţionare broker şi înscriere în Registrul
Comisiei

5.000

b) avizare şi înscriere intermediar în Registrul ASF

4.000

c) autorizare/avizare modificare (brokeri, intermediari)

1.000

d) avizare agent de marketing persoană fizică şi înscriere în Registrul ASF

50

e) reavizare agent de marketing persoană fizică

25

f) avizare modificări date personale agent de marketing persoană fizică

25

g) taxă de funcţionare trimestrială (brokeri, intermediari)

0,5%
aplicate veniturilor realizate din activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat

h) avizare tematică curs agenţi de marketing

100

i) avizare modificare tematică curs agenţi de marketing

25

6.

Persoana juridică specializată

a) avizare persoană juridică specializată şi înscriere în
Registrul ASF

1.500

b) avizare modificare

150

c) avizare tematică curs agenţi de marketing

100

7.

Persoana juridică/fizică solicitantă

a) interpretare oficială a reglementărilor în vigoare privind sistemul pensiilor administrate privat din România, emise de ASF

10.000

b) eliberare duplicate ale actelor individuale emise de către ASF

10 lei/pagină

c) eliberare copii ale documentelor cu caracter public:

 

- pe suport hârtie

0,5 lei/pagină

- pe suport magnetic

0,5 lei/pagină + 5 lei contravaloarea suportului magnetic