Facebook LinkedIn

Codul LEI

07/08/2019
  Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate națională competentă de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuți...
Vezi mai multe

PROIECT Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private

21/08/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  21 august 2019 - 30 august 2019.

PROIECT DE NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind aplicarea secțiunilor C punctul 6 și C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II

09/08/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului. Vezi AICI Ghidul ESMA-70-156-869 RO.

Toate  propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite la adresa de e-mail:reglementari.siif@asfromania.ropentru o perioadă de 20 zile.

PROIECT Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a societăţilor din domeniul asigurărilor

04/07/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Toate  propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite la adresa de e-mail: reglementare.consultare@asfromania.ropentru o perioadă de 10 zile, până pe 13 iulie inclusiv .

PROIECT NORMĂ privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referință nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referință

03/07/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile vor fi transmise la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu la data de 12 iulie 2019, în următorul format:

 Norma (prevederi supuse consultării publice) 

 Propunere modificare și/sau completare 

 Fundamentarea propunerii  (din coloana nr. 2)   

     

 

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii ASF nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiar

03/07/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de fundamentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro  până cel târziu în data de 13.07.2019 inclusiv.

Vezi mai multe

Atenționare ASF privind platforma www.acatrades.com

13/05/2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul prot...

Informare privind Brexit

20/03/2019
  Ca urmare a notificării din data de 29 martie 2017 privind retragerea din Uniunea Europeană, începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unei date dife...

ANUNȚ: CBL Insurance Europe dac

18/04/2018
  Urmare a cererii Băncii Centrale a Irlandei către Înalta Curte de numire a unui administrator temporar pentru CBL Insurance Europe dac (CBLIE), a fost numit pe această poziție domnul ...
Vezi mai multe