Facebook LinkedIn

CRD IV

10/01/2020
  EBA Interactive Single Rulebook CRD IV Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și suprave...
Vezi mai multe

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

16/01/2020

 Textul integral al proiectului este disponibil AICI.  Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament se vor transmite până la data de 26.01.2020 către reglementari.integrate@asfromania.ro      

 

PROIECT NORMA pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2019 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

15/01/2020

 Textul integral al proiectului este disponibil AICI.  Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  15 ianuarie 2020 -  24 ianuarie 2020.

PROIECT NORMA pentru modificarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010

15/01/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICI.  Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  15 ianuarie 2020 -  24 ianuarie 2020.

PROIECT NORMA pentru modificarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

15/01/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICI.  Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 15 -24 ianuarie 2020.

PROIECT NORMĂ privind aplicarea măsurilor de supraveghere în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

19/12/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI.  Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile/observațiile/comentariile se pot primi până la data de 02.01.2020, la adresa electronică: reglementare.consultare@asfromania.ro, și vor fi înscrise în următorul tabel:

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/observație

       

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta forma,  NU se vor lua în considerare.

Vezi mai multe

Informare

23/12/2019
Entități care nu sunt autorizate de ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația în vigoare:   Nr. crt.     Denumi...

Atenționare ASF privind platforma www.acatrades.com

13/05/2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul prot...

Informare privind Brexit

20/03/2019
  Ca urmare a notificării din data de 29 martie 2017 privind retragerea din Uniunea Europeană, începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unei date dife...
Vezi mai multe