Asigurari

Orice fel de asigurare poate fi contractată dacă există o persoană dispusă să o cumpere, își dorește această asigurare și își permite să o plătească și, în același timp, există o persoană dispusă să o ofere, respectiv își permite să acopere riscurile solicitate.

 • Asigurarea de viață

În cadrul unei asigurări de viață pot fi prevăzute mai multe situații:

a) supraviețuirea – se caracterizează prin faptul că asigurătorul se angajează să plătească asiguratului, la expirarea contractului, suma asigurată, cu condiția ca acesta sa fie în viață. Suma dată se formează din primele de asigurare plătite de asigurat și fructificate de asigurător. Asiguratul beneficiază de suma asigurată numai în cazul în care este în viață la expirarea contractului; în cazul decesului asiguratului, asigurătorul se consideră eliberat de orice obligații și, deci, suma acumulată de asigurat revine societății de asigurare.

b) decesul – asigurarea are ca scop protecția asiguratului contra riscului de deces. Asigurarea de deces obligă pe asigurător să achite suma înscrisă în contract, dacă decesul asiguratului a avut loc în perioada de valabilitate a contractului. Dacă, la expirarea contractului, asiguratul este în viață, asiguratorul este exonerat de orice raspundere față de acesta. Așadar, asigurarea de deces nu este o asigurare de economisire, ci una de protecție împotriva unui risc determinat.

c) asigurarea mixtă de viață – se caracterizează prin faptul că, printr-un singur contract, se acordă protecție împotriva celor două riscuri: de deces și de supraviețuire. Cuprinderea celor două riscuri într-un singur contract nu înlătură caracterul lor contradictoriu. Daca asiguratul este protejat pentru ambele riscuri, aceasta are loc în condițiile în care el suportă prima de asigurare aferentă ambelor riscuri, în mod cumulat.

Asigurările de viață au un grad de complexitate ridicat, atât prin natura riscurilor, cât și prin formele și tehnicile de realizare a lor. Ele au, după caz, o funcție de protecție de risc sau o funcție de economisire, dar pot îmbina aceste două funcții în cadrul asigurărilor mixte .

Afla mai multe

Asigurarea este un produs financiar destinat consumatorilor. Ceea ce este foarte avantajos la o asigurare este faptul că aceasta transferă riscul, sau mai degrabă consecințele lui financiare, de la tine la un asigurător. Sunt situații în viață în care fiecare dintre noi și-ar fi dorit să aibă un ajutor în cazul producerii unor riscuri majore, iar asigurarea tocmai pentru aceasta este făcută. Evenimentele neplăcute din viață ar fi mai ușor depășite având o asigurare, dar pentru a avea asigurarea de care ai nevoie cu adevărat trebuie să FII ATENT:

 • În primul rând trebuie identificată nevoia de asigurare, mai exact identificarea riscurilor pe care vrei să le acoperi prin această poliţă. Fiecare dintre noi suntem supuși unor riscuri diferite, specific particularităților noastre. De aceea, trebuie să știm exact ce produs de asigurare ne este necesar sau util.

Dacă vorbim despre nevoie, trebuie să știm și care sunt asigurările obligatorii conform legii, deoarece nu vrem să ne supunem riscului unei amenzi!

 • În al doilea rând trebuie să ne facem un calcul cu privire la resursele financiare disponibile. Este important să ne putem permite asigurarea necesară sau dorită. De asemenea, ar trebui să ne gândim și la ceea ce îmi aduce o asigurare dacă se produce un risc, cu alte cuvinte ce ajutor financiar primesc și cât m-ar fi costat dacă nu aveam acest ajutor financiar.
 • Trebuie să știm să analizăm riscul. Riscul are anumite caracteristici, printre care faptul că are o probabilitate de a se produce și că se produce într-un moment neprevăzut.
 • Ne asigurăm că ne adresăm cui trebuie, adică unui intermediar în asigurări sau unui asigurător autorizat. Verificăm Registrul public al ASF! Și dacă tot suntem la acest punct, putem face și o lecturare a informațiilor puse la dispoziția publicului de ASF – www.asfromania.ro – poate ne sunt utile în decizia noastră.
 • Solicităm contractul de asigurare pentru a-l citi. Este important și este dreptul fiecărui consummator de a cunoaște clauzele unui contract anterior semnării lui. Trebuie să fim convinși că înțelegem ceea ce conține acest contract. De aceea, fii atent la:
  • Excluderi – capitolul de excluderi al unui contract ne poate influența asigurarea;
  • Obligațiile ce îți revin dar și obligațiile ce revin asigurătorului. Conform legii, trebuie să existe un echilibru între acestea.
  • Fii atent la prevederile privind răspunderea asigurătorului, aceasta poate începe cel mai devreme în ziua următoare datei emiterii poliței și încasării primei de asigurare și încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea.
  • În momentul semnării  contractului de asigurare, trebuie să fii atent şi să verifici corectitudinea completării rubricilor existente în poliţă, respectiv informaţiile despre părţile implicate în contract, perioada de valabilitate a asigurării, prima de asigurare, cum poate înceta contractul, căi de rezolvare a litigiilor etc.
 • Dacă există anumite prevederi conținute de contractul de asigurare care nu le înțelegi sau pentru care ai nevoie de mai multe informații, este dreptul tău să ceri clarificări de la brokerul de asigurare sau de la asigurător.

În cazul în care, din diverse motive, apare o problemă legată de respectarea drepturilor tale ce decurg din contractul de asigurare şi din legislaţia aplicabilă, este indicat să iei legătura cu societatea de asigurare pentru a te clarifica. Aceasta trebuie să îți dea toate informațiile și clarificările solicitate.

Dacă consideri că există cazuri de nerespectare a drepturilor tale poți adresa societății de asigurare o reclamație. Prin lege societățile de asigurare trebuie să preia, să înregistreze și să răspundă tuturor reclamațiilor primite. Au obligația inclusiv de a afișa pe pagina lor de internet numărul total de petiții primit.

Dacă în continuare nu esti mulţumit de răspunsul transmis de asigurător, sau dacă acesta nu ți-a răspuns la solicitare şi consideri că nu ţi-au fost respectate drepturile, aşa cum au fost prezentate la încheierea contractului de asigurare, poţi să transmiţi o petiție la ASF, prin servicii poştale, prin e-mail sau prin formularul on-line în care să explici problema ta şi să soliciţi clarificarea acesteia.

Este evident că dreptul de a da în judecată nu îți poate fi anulat, dar ASF vine în întâmpinarea ta și, în anul 2016, pune la dispoziția consumatorilor un sistem de soluționare alternativă a litigiilor. Mai multe detalii găsiți pe www.asfromania.ro.

Întotdeauna este necesar să îți evaluezi nevoile pentru a cunoaște care este cel mai bun produs de asigurare și pentru a putea beneficia la maxim de avantajele acestuia. Asigurarea reprezintă protecția financiară viitoare în cazul producerii unui eveniment neplăcut, generator de pierderi. Tocmai pentru a diminua cât mai mult aceste posibile pierderi este important a alege exact acea asigurare necesară.

Risc Asigurare Acoperire Beneficiari
Accident de mașină Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) Pagube produse terților Persoana     accidentată
Accident sau furt de mașină Asigurarea facultativă auto (CASCO) Pierderi Proprietarul mașinii
Cutremur, inundație sau alunecare de teren (calamități naturale) Asigurarea obligatorie a locuinței (PAD) Pagube produse de deteriorarea sau pierderea locuinței Proprietar locuință
Furt de bunuri din locuință Asigurarea facultativă a locuinței Paguba produsă de furt Proprietar locuință
Inundație a locuinței provocată de vecini Asigurarea facultativă a locuinței Paguba produsă de deteriorarea locuinței Proprietar locuință
Incendiu Asigurarea facultativă a locuinței Paguba produsă de deteriorarea sau pierderea locuinței sau a bunurilor existente în aceasta Proprietar locuință
Accidentarea animalului de companie Asigurarea facultativă a animalelor Cheltuieli veterinare generate de accident Proprietarul animlului de companie
Vătămarea altor persoane de către câinele agresiv din propretatea mea Asigurarea obligatorie a cânilor agresivi (rasele precizate de lege) Cheltuieli medicale și despăgubiri acordate persoanelor vătămate Persoana vătămată
Pierderea vieții Asigurarea facultativă de viață Costuri legate de pierderea vieții Familia
Accident, boală Asigurarea facultativă de sănătate Costuri legate de spitalizare, de pierderea capacității de muncă  ș.a. Asiguratul
Accident sau boală ce apar în timpul unei călătorii Asigurarea facultativă de călătorie Costuri legate de spitalizare ș.a. Asiguratul
Pierderea bagajelor în timpul transportului cu avioul Asigurarea facultativă de călătorie Costuri legate de recuperarea pagubei Asiguratul
Răspundere profesională Facultativă de răspundere                profesională Pagube/pierderi datorate terților cauzate de o acțiune                profesională (ex. malpraxis) Păgubiți (terți)

 

PONTURI

O asigurare facultativă este un contract între tine și asigurător. Așadar îl poți negocia.

Legislația aferentă protecției consumatorului dă dreptul acestuia de a-și cunoaște contractul înaintea semnării lui și de a negocia conținutul acestui contract. De asemenea, este obligatoriu a exista un echilibru între obligațiile părților.

Citește contractul de asigurare în totalitatea lui. Dar mai ales fii atent la excluderi!

Excluderile pot cuprinde situații care nu intră în obiectul despăgubirii. Este necesar să le cunoști pentru a știi exact ceea ce cumperi.

Asigurările obligatorii sunt încheiate în baza unor prevederi prevăzute de lege, lege care ține loc de contract. Cunoaște aceste acte normative, ele sunt contractul tău!

Chiar dacă în cazul asigurărilor obligatorii nu există un contract cu aceeași formă precum în cazul asigurărilor facultative, el există iar clauzele sale sunt prevăzute de legea care îl guvernează. Acolo poți găsi detalii cu privire la drepturile și obligațiile părților, adică pentru tine și pentru asigurător.

Ai dreptul și responsabilitatea de a citi contractul de asigurare înainte de a-l semna.

La solicitarea ta, asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să îți furnizeze un exemplar al proiectului de contract şi al condiţiilor de asigurare, anterior semnării contractului. Informaţiile trebuie furnizate în limba română, sau pot fi transmise într-o altă limbă în cazul în care solicitaţi în scris acest lucru. Informaţiile trebuie să fie redactate într-o formă clară, accesibilă şi exactă. Dacă există clauze în contractul de asigurare asupra cărora aveți neclarități, solicitați explicarea lor sau informații suplimentare.

Contractul tău de asigurare are franșiză? Știi ce este aceasta?

Franșiza este acea parte din valoarea daunei pe care o suportă proprietarul vehiculului și poate fi stabilită de către societatea de asigurare ca valoare fixă ori ca procent din suma asigurată sau din valoarea daunei. Este important să acorzi atenție franșizei pe care o accepți în poliță. Există diferențe între 2% din valoarea daunei și 2% din suma asigurată! Nu este obligatoriu ca la orice eveniment, suma asigurată să fie egală cu valoarea daunei. Pentru a putea păstra o acoperire a riscurilor constantă, asiguratul poate reîntregi suma asigurată pentru perioada rămasă din contract, pentru aceasta plătindu-se o primă suplimentară, calculată în funcție de mărimea daunei suferite care a stat la baza reducerii sumei asigurate.