Facebook LinkedIn

Politică de recrutare

Recrutarea și selecția personalului în ASF se face pornind de la nevoile cantitative și calitative de resurse umane care se determină anual, pe baza unui proces riguros de planificare și bugetare pentru a asigura bunul mers al instituției și îndeplinirea misiunii ASF de a deveni un reper de eficacitate și integritate pe piața nonbancară, prin dezvoltarea celor 3 piețe reglementate, creșterea încrederii în instrumentele specifice, educarea și protejarea intereselor beneficiarilor.