29 Sep 2020


Relaţii cu publicul

 Relaţii cu publicul

Această pagină nu este actualizată.

Cum puteţi obţine sprijinul CSSPP?

 
 • Pentru preluarea petiţiilor, în cadrul Direcţiei Comunicare şi Relaţii Internaţionale a CSSPP activează specialuşti în relaţii cu publicul, în preluarea şi soluţionarea sesizărilor.
 • în spiritul transparenţei şi al comunicării deschise, CSSPP pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii cu privire la activitatea instituţiei, legislaţia din domeniu, precum şi alte informaţii utile, prin mijloacele de informare descrise mai jos.    
 • De asemenea, reclamaţiile formulate la CSSPP pot fi transmise prin următoarele modalităţi:

                                                                           040213, Bucureşti

 

 

 • Program de relaţii cu publicul:
 Luni - Miercuri 10:00 - 16:00 
   Joi
12:00 - 18:00
Vineri 10:00 - 14:00
 • Programul săptămânal de audienţe acordate de către CSSPP prin intermediul Direcţiei Comunicare şi Relaţii Internaţionale (Relaţii cu Publicul) este următorul:
             
 
Marţi 10:00 - 12:00

 

 • CSSPP deţine numărul de înregistrare 4353 în registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal.
 • CSSPP respectă dreptul la intimitate şi viaţă privată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane fizice care vizitează acest site şi de asemenea, respectă şi se conformează cu toată legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
 • Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CSSPP administrează în condiţii de securitate şi cofidenţialitate toate datele personale ale utilizatorilor acestui site.


LIBERUL ACCES LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

 • În ceea ce priveşte activitatea de relaţii cu publicul precum şi liberul acces la informaţii de interes public, CSSPP respectă principiul transparenţei, precum şi prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public conform cărora accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

 

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR

 • "Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice", conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

FORMULARE:

 • Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei, CSSPP pune la dispoziţie formulare-tip pe care le puteţi descărca de la acest link.

 

 

ATENŢIE!

 • înainte de completarea formularelor trebuie să aveţi în vedere următoarele:
  • Pentru protejarea datelor cu caracter personal, răspunsul la informaţiile solicitate vor fi transmise, în scris, numai la adresa de domiciliu regasită în actul de identitate al petentului sau direct petentului care solicită aceste informaţii la sediul CSSPP, în baza actului de identitate.
  • Răspunsurile care nu aduc atingere drepturilor persoanei privind protejarea datelor cu caracter personal pot fi transmise de CSSPP şi prin alte mijloace de comunicare decât serviciul poştal clasic: telefon, fax sau mail.
  • CSSPP va furniza petentului numai date referitoare la  denumirea Fondului de pensii administrat privat precum şi datele de contact ale acestuia.
  • Informaţiile suplimentare vizând aderarea la fondul în speţă (seria şi numărul actului de aderare, data semnării şi validării actului de aderare, copii ale adeziunilor etc.), vor fi adresate direct  Administratorilor fondurilor de pensii la care se regăsesc înscrişi solicitanţii.

 

 

TRANSFER:

Pentru a veni în sprijinul participanţilor, care doresc să se transfere de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat, CSSPP a elaborat în baza Normei nr. 12/2009 „Ghidul participantului privind transferul de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat”, un document sintetic care conţine paşii ce trebuie urmaţi, documentele necesare şi perioada de timp de derulare a transferului. 

 
Descărcaţi „Ghidul participantului privind transferul de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat”

 
Descărcaţi formularul de Notificare.

 
Întrebări referitoare la modul de completare a notificării se pot adresa Direcţiei Comunicare şi Relaţii Internaţionale - Relaţii cu Publicul din cadrul CSSPP, la numărul de telefon 021.330.10.35, interior 175 sau 176, sau la adresa de e-mail:  relatiicupublicul@csspp.ro

 

 

BAZA LEGALĂ:

 • Legea nr.544/2001 
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este o aplicare a principiului constitutional privind accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public si promoveaza transparenta in relatia dintre cetatean si institutiile publice.  
  • Prin prevederile sale, legea ofera cetăţenilor posibilitatea de a solicita instituţiilor publice informaţii care privesc activităţile sau rezultă din activităţile acestora, indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 - Au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.67 din 8 martie 2002 şi, în conformitate cu prevederile acestora, legea a devenit pe deplin funcţională începând cu data de 8 mai 2002.
 • Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.233/2002.
 • Hotărâre nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.

Legea nr.544/2001 Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 Hotărâre nr. 1723/2004Pension Developments in the Central Eastern European Region

Pensii Private - Primul Loc de MuncaPensii Private - Istoria pensiilor privateAcces cont individual

Acceseaza contul individual de contributii pentru pensia privata Puteţi accesa contul individual de contribuţii la fondul de pensii administrat privat (Fpap) la următoarele link-uri:

» Fpap ALICO
» Fpap ARIPI
» Fpap AZT Viitorul Tău
» Fpap BCR

» Fpap BRD
» Fpap EUREKO
» Fpap ING
» Fpap Pensia VIVA
» Fpap VITAL


mai mult »

Sondaj

Ce metodă de economisire preferaţi?

Pensie privată facultativă - 544 voturi
 
 32%

Depozit bancar - 565 voturi
 
 33%

Fond mutual - 149 voturi
 
 9%

Asigurare unit-linked - 161 voturi
 
 10%

Numerar - 276 voturi
 
 16%


Total voturi: 1692 Alte sondaje

Ştiri

ANUNŢ IMPORTANT...

Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat. Toate informaţiile privind sectorul ...


Noul website al Autorității ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are, începând de astăzi, 4 decembrie 2013, o nouă ...


Comunicat de presă...

Începând din data de 9 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va funcţiona ...