Pensii private » Pilonul II » Entităţi radiate

Administratori
Denumire Detalii
1AG2R Fond de Pensii S.A. Radierea din Registrul CSSPP înainte de începerea etapei de colectare a contribuţiilor participanţilor în sistemul Pilonului II.
2AVIVA PENSII PRIVATE - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.Administrator de Fonduri de Pensii Administrate Privat radiat în urma Fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat PENSIA VIVA (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO (fond absorbant)
3BANCPOST FOND DE PENSII S.A.Administrator de Fonduri de Pensii Administrate Privat Radiat în urma Fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat BANCPOST (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat EUREKO (fond absorbant)
4EUREKO - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.Administrator de Fonduri de Pensii Administrate Privat radiat în urma fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat EUREKO (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL (fond absorbant)
5KD FOND DE PENSII S.A.Administrator de Fonduri de Pensii Administrate Privat radiat în urma fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat KD (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat EUREKO (fond absorbant)
6MARFIN-FOND DE PENSII S.A.Radierea din Registrul CSSPP înainte de începerea etapei de colectare a contribuţiilor participanţilor în sistemul Pilonului II.
7MKB ROMEXTERRA FOND DE PENSII S.A.Radierea din Registrul CSSPP înainte de începerea etapei de colectare a contribuţiilor participanţilor în sistemul Pilonului II.
8OMNIASIG PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.Administrator de Fonduri de Pensii Administrate Privat Radiat în urma Fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat OMNIFORTE(fond absorbit) cu BCR Fond de Pensii Administrat Privat (fond absorbant)
9OTP FOND DE PENSII S.A.Administrator de Fonduri de Pensii Administrate Privat radiat în urma fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat OTP (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat BCR (fond absorbant)
10PRIMA PENSIE FOND DE PENSII S.A.Administrator de Fonduri de Pensii Administrate Privat Radiat în urma Fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat PRIMA PENSIE (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat BCR (fond absorbant)
11ZEPTER FOND DE PENSII S.A.Radierea din Registrul CSSPP înainte de începerea etapei de colectare a contribuţiilor participanţilor în sistemul Pilonului II.

Fonduri de Pensii
Denumire Administrator
1Fondul de Pensii Administrat Privat BANCPOSTRadiere în urma autorizării definitive a fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat BANCPOST (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat EUREKO (fond absorbant). Administrator: BANCPOST FOND DE PENSII SA.
2Fondul de Pensii Administrat Privat ALFAAG2R FOND DE PENSII S.A. Decizie radiere administrator: Nr. 240 din 30.06.2008
3Fondul de Pensii Administrat Privat EUREKORadiere în urma autorizării definitive a fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat EUREKO (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL (fond absorbant). Administrator: EUREKO - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A
4Fondul de Pensii Administrat Privat FIDUCIAMKB ROMEXTERRA FOND DE PENSII S.A. Decizie radiere administrator: Nr. 177 din 03.06.2008
5Fondul de Pensii Administrat Privat KDRadiere în urma autorizării definitive a fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat KD (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat EUREKO(fond absorbant). Administrator: KD FOND DE PENSII SA
6 Fondul de Pensii Administrat Privat MARFINMARFIN-FOND DE PENSII S.A. Decizie radiere administrator: Nr. 286 din 24.07.2008
7Fondul de Pensii Administrat Privat OMNIFORTERadiere în urma autorizării definitive a fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat OMNIFORTE(fond absorbit) cu BCR Fond de Pensii Administrat Privat fond absorbant). Administrator: OMNIASIG PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
8Fondul de Pensii Administrat Privat OTPRadiere în urma autorizării definitive a fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat OTP (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat BCR(fond absorbant). Administrator: OTP FOND DE PENSII SA
9Fondul de Pensii Administrat Privat PENSIA VIVARadiere în urma autorizării definitive a fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat PENSIA VIVA (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat ALICO (fond absorbant). AVIVA PENSII PRIVATE - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
10Fondul de Pensii Administrat Privat PRIMA PENSIERadiere în urma autorizării definitive a fuziunii Fondului de Pensii Administrat Privat PRIMA PENSIE (fond absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat BCR(fond absorbant). Administrator: PRIMA PENSIE FOND DE PENSII SA
11Fondul de Pensii Administrat Privat ZEPTERZEPTER FOND DE PENSII S.A. Decizie radiere administrator: Nr. 287 din 24.07.2008

Depozitari
Denumire Detalii
1 BANCPOST S.A.Bucureşti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A Tel. 40-21-3656100, Fax:40-21-3318474 (Direcţia Servicii Titluri)
2RAIFFEISEN BANK S.A.Bucureşti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea Sky Tower, et. 2,3,4,5,6 şi 7; Tel.40-21-3061289, 40-21-3063002, Fax: 40-21-2300700
3BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. - MEMBRĂ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECEBucureşti, Sector 2, Strada Dinu Vintilă nr. 11, Euro Tower Building, Etaj 4,5,6 si 7, Tel. 40-21-3059000, 40-21-3059300, Fax: 40-21-3059261, 40-21-3059191
4 ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCUREŞTIBucureşti,Sector 1, Bdul Iancu de Hunedoara nr. 48, Parter + etaje 7-12 Tel. 40-21-2221600, Fax: 40-21-2221401


Agenţi Marketing - Persoane Juridice - Brokeri de Pensii Private
Denumire Detalii
1 ASTOP BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Oradea, Judeţ Bihor, Str. George Enescu Nr. 21, Tel.40-259-414243; 40-259-471298, Fax.40-259-433114,
2MARSHALY AGENT DE MARKETING PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE - BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucuresti, Sector 3, B-dul Unirii, Nr. 70, Bloc J5, Încăperea 60M Tel:021-3020462
3SE FOND BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 1, Str. Gala Galaction nr. 30, Corp A, Parter, Birou nr. 4 Tel: 40-21-3019939, Fax: 40-21-3019910
4PROSPER BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.LBucureşti, Sectorul 1, Str. Mendeleev, Nr. 7-15, Mezanin, Corp D, Tel. 40-021-3169922, 40-21-3169933
5AG2R ALFA CONSULT BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 6, Spl. Independenţei, Nr. 202A, Etaj 2, Camera 22, Tel. 40-21-3123481,Tel/Fax: 40-21-3173044
6ALFA BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 4, Şos. Olteniţei, Nr. 35-37, Cladirea C1, Etaj 2, Tel/Fax: 40-311052459
7ALLINVEST-BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 1, Şos. N. Titulescu, Nr. 64, Bloc 24, Sc. A, Etaj 1, Ap.3, Tel. 40-21-2223093, Fax:40-21-2223094
8ANNE'S BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Hunedoara, Judeţ Hunedoara, Str. Moldovei, Nr. 4, Etj. 1, Camera 4, Tel/Fax: 40-254-712316
9CAPITAL & ALLIANCE PRIVATE PENSIONS- BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 3, Str. Sold. Niculae Sebe, Nr. 13, Bloc S20, Sc. A, Etaj 7, Ap.29, Fax. 40-21-3263955
10 ETICA FINANCE BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Oradea, Judeţ Bihor,Str. Nufărului, Nr. 65, Bloc PB 63/A, Ap.4 Tel:40-259-406162, Fax:40-259-444888
11EUROBROCKFIN-BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 44A, Bloc Z132 bis,Sc. A,Etaj 3, Ap. 20 Tel: 40-21-315 67 49; Fax:40-21-3138198
12 FEHU BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 1, Str. Barajul Arges, Nr.21, Mansarda, Camera 1, Tel: 40-21-232 70 53, 40-21-2327046, Fax: 40-21-232 70 38
13FINCOP BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 1, Str. Pitarul Hristache, Nr.13-15, Etj.1 Tel: 40-725167900, Fax: 40-725 167 917
14INTERCAM BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Călăraşi, Nr. 291, Bloc 68, Sc. D, Etaj 4, Ap. 117, Tel./ Fax:40-21-2106710, 40-21-2106788
15INTERMANAGEMENT BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 1, Str. Barbu Lautaru, Nr. 8, Bl. 24, Sc. 2, Etj. 9, Ap.82, Tel. 40-21-2104123, 40-21-2110662
16MARSHALY AGENT DE MARKETING PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE-BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sector 3, B-dul Unirii, Nr. 70, Bloc J5, Încăperea 60M Tel: 40-74124357 Fax:40-21-4302742
17OTP BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 1, Str. Aviator Petre Cretu, Nr. 50, Parter, Tel. 40-021-4072800, Fax:40-21-4072808
18PENSION BROKER POOL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 3, P-ţa Unirii, Nr. 1, Magazin Unirea, Etaj 5, Birou nr. 14, Tel. 40-21-3103011, 40-21-3103035
19 PRIM NET - BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 1, Str. Cluj, Nr. 33, Camera 1, Tel. 40-314019981, 40-21-3247178
20PROSPER BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 1, Str. Mendeleev, Nr. 7-15, Mezanin, Corp D, Tel. 40-21-3169922, 40-21-3169933, Fax:40-21-3196926
21RAIFFEISEN PENSII-BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 2, Str. Fabrica de Glucoza, Nr. 5, Zona C, Tel. 40-21-3061104, Fax:40-21-2300655
22RENTABILITATE BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Oradea, Judeţ Bihor, Str. Iza, Nr. 29, Bl. F11, Ap.1, Tel.40-722894917, Fax:40-259458540
23SAIMA BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 3, Str. Diligenţei, Nr. 8, Tel. 40-21-3237388
24SE FOND BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 1, Str. Prof. Ion Bogdan Nr. 4-6, Aripa A, Parter, Birou nr. A, Tel: 40-21-3019939, Fax: 40-21-3019910
25SEF PENSION-BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 4, Str. Vitejescu, Nr. 37, Tel/Fax. 40-21-3363677; 40-21-3363666
26SITAL-BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 4, B-dul Tineretului, Nr. 43, Bloc 53, Sc. 1,Etaj 3, Ap.13 Tel:40-744 308 640
27SMART BROKER-BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 2, Sos. Colentina, Nr. 47, Bloc R12, Sc. A, Etaj 6, Ap. 28, Tel. 40-21-4101312, 40-72255911
28SOLIDARITATEA-BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 2, Str. Plantelor, Nr. 60, Ap. 1, Tel./Fax: 40-21-2524774
29TAK BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 1, Str. Ing. Dumitru Zossima, Nr. 77, Etaj 1, Camera 14, Tel. 40-21-3153500, 40-21-3039958
30TIME BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 1, Str. Nicolae Caranfil, Nr. 61B, Etaj 4, Tel.0212333474, 0212333669, Fax:0212333669,0212333668
31VS COMPANY BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 3, Str. Matei Basarab, Nr. 29, Etj. 1, Tel.40-21-3270056, 40-21-3273748, 40-745 332 776
32VBL BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 17-21, Sector 1 Tel:40-21-2044402; 40-21-2044424
33UFS BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Oradea, Judeţ Bihor, B-dul Ştefan cel Mare, Nr. 68A, camera 4, ap. 2, Tel/Fax:40-259-459803;Tel:40-359411687 Adresa de corespondenta: Oradea, Judeţ Bihor, Str. Aluminei, nr. 33, bl. PB4/1, ap. 3
34 FILAS BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 1, Str. Turda, Nr.118, Bloc 37, sc. A, Etj. 4, Ap. 17, Tel:40-21-2240670, Fax:40-21-6654930
35 CO INVEST BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Cluj-Napoca, judeţ Cluj, Str. Săpătorilor, Nr.8, Tel/Fax:40-264-555118, Tel:40-743460122
36CARPATICA LIFE-BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Sibiu, Judeţ Sibiu, Str. Hegel, Nr. 3, Tel. 40-269-224015, Fax: 40-269-243002
37 AAV BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 1, Str. Buzeşti, Nr.76-80, Etaj 4. Tel: 40-21-2038300, Fax: 40-21-2038301
38CREFO BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 1, Str. Pictor Constantin Stahi, Nr.18, Tel:40-316506565,Fax:40-21-2122989
39OVB BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Cluj-Napoca, Judeţ Cluj, Str. Frantz Liszt, Nr.30, Tel. 40-264-588550, 40-264-588551 Fax:40-264-588552
40 DESTINE BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Ploieşti, Judeţ Prahova, Str. Vasile Lupu, Nr. 36, Parter, Camera 4, Tel. 40-344-801880, Fax:40-344-801881
41GLOBAL - BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Com. Alexandru cel Bun, Sat Bistriţa, Judeţ Neamţ, str. Petru Rareş nr. 212 Tel. 0725151617
42 BANAT FIM - BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Timişoara, Judeţ Timiş, Bd. Mihai Viteazul, Nr.30 Tel:40-356428093 Fax:40-356428095
43CONTACS BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Codlea, Judeţul Braşov, Str. Lungă, Nr. 91, Ap.1, Camera 3, Tel/Fax: 40-268-318728
44INTERAS BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 1, Str. Paris, Nr. 26, ap. 2, Tel.40-0313198898, 40-318145724, Tel/Fax: 40-21-3198942, Tel/Fax: 40-21-3198898
45MOSCOPOLIS BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Constanţa, Jud. Constanţa, B-dul Mamaia, Nr.135A-137, camera 503, Tel/Fax: 40-241542424, Tel: 40-727874728
46PENSIMED BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 1, Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 23, Etaj 2, Ap.3, cam. 1, Tel:40-21-2220286; Fax:40-21-2228286
47PREMIUM BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 3, Str. Şapte Drumuri, Nr. 19, Tel:40-746080000, Fax:40-21-3275074
48SALVE CLUB BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Bucureşti, Sectorul 2, B-dul Carol I, nr. 76, et. 6, ap. 38, camera 3 Tel.40-213149141, 0747361113, Fax:40-213149141
49EUROBROKERS-BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Judeţul Neamţ, Mun. Piatra Neamţ, B-dul Decebal Nr. 73, Et.3, Camera 23A Tel. 0752506871
50FAMILLIO BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Oradea, Judeţ Bihor, Str. Sf. Apostol Andrei, Nr. 21, cam.3, ap.1, Tel/Fax:40-259-411615
51USC ALL FINANCE BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L. Lugoj, Judeţul Timiş, Str. Nicolae Bălcescu, Nr.14,
52 GRAWE PENSION SERVICES BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Bucureşti, Sectorul 3, Str. Vulturilor, Nr. 98A, Etaj 2, Tel:40-21-2003832; 40-21-3126003; Fax:40-21-3125044
53CEDARS - BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.București, Sector 1, Str. Horia Măcelariu nr. 59, Et. 8, Ap. 803 Tel. 021.361.07.00, Fax 021.361.07.07
54ALIAT BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Craiova, Judeţ Dolj, Calea Bucureşti, Nr. 20, Bloc M17C, Scara 1, Ap.18, Tel/Fax: 40-251-461416
55KBR BROKER DE PENSII PRIVATE S.R.L.Târgu Mureş, Judeţul Mureş, Str. Moldovei, Nr. 2, Ap. 9, Tel/Fax: 40-265210651

Agenţi Marketing - Persoane Juridice - Intermediari de Pensii Private
Denumire Detalii
1HVB BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A. Bucureşti, Sector 1, Str. Dr. Grigore Mora, Nr.37, Tel. 40-21-300.11.11 Fax:40-21-3193972
2CITIBANK ROMANIA S.A. Bucureşti, Sector 1, B-dul Iancu de Hunedoara, Nr.8, Tel. 40-21-203.55.50, Fax:40-21-203.55.65
3 BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. - MEMBRĂ A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECEBucureşti, Sector 2, Strada Dinu Vintilă nr. 11, Euro Tower Building, Etaj 4,5,6 si 7, Tel. 40-21-3059000, 40-21-3059300, Fax: 40-21-3059261, 40-21-3059191
4RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A.Bucureşti, Sector 1,Str. Nicolae Caramfil, Nr.79, Tel. 40-21-233.30.00, Fax:40-21-233.19.32
5BANCPOST S.A. Bucureşti, Sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A Tel. 40-21-3080540, Fax:40-21-3268527
6GUILD - BROKER DE ASIGURARE S.R.LBucureşti, Sectorul 1, Str. Dragoslavele, Nr. 2-4, Etajul 3, Tel. 0723399466 fax: 40-31-8172557 Adresa de corespondenţă: Bucureşti, sector 1, str. George Călinescu nr.8
7EUROBROKERS GROUP - BROKER DE ASIGURARE S.A. Jud.Neamţ, Piatra Neamţ, Str. Ana Ipătescu, Nr. 1, Bloc A5, Ap. 42, Tel:40-233-231947, Fax:40-233-218980
8AUTO MARCUS BROKER DE ASIGURARE S.R.L. Bucureşti, Sector 2, Şos. Pantelimon, Nr. 450, Clădire administrativă, etaj 1, Tel.40-21-255 33 45, Fax: 40-21-255.00.66
9AWD ROMANIA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. Târgu Mureş, Judeţ Mureş, Str.Tudor Vladimirescu, Nr. 56A, Corp B, Mansardă/ Etj.2, Tel:40-265-306462, Fax: 40-265-306463
10INK CONSULTANTA - BROKER DE ASIGURARE S.R.L.Bucureşti, Sector 2, Str. Olari, Nr. 7A, Etaj 2,3. Tel:40-21-2120640 Fax:40-21-3500037
11 KUNDEN BROKER DE ASIGURARE S.R.L.Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Str. Republicii, Nr. 109, Et.IV, CP 3400. Sediu secundar: Târgu-Mureş, Jud. Mureş,P-ţa Victoriei Nr.11-13, Ap.2, Tel:40-264-507700, Fax:40-264-507717
12 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.Bucureşti, Sector 1, Şos. Nicolae Titulescu, Nr. 29-31. Tel: 40-21-303 69 69, Fax:40-21-303 69 68
13 UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.Bucureşti, Sector 1, Str. Gheţarilor, Nr.23-25, Tel. 40-21-200.20.00, Fax:40-21-200.13.32
14WVP RO - BROKER DE ASIGURARE S.R.L.Braşov, Judeţ Braşov, Bdul Saturn nr. 6, sc. B, ap. 6 Tel.40-268-542354; Fax.40-268-542354
15OTTO BROKER DE ASIGURARE S.R.L.Bucureşti, Sector 2, Bdul Dacia nr.56, corp A, demisol, camera 3 Tel.40-31-4252502, 40-21-3129810, Fax 40-21-3145075
16CONCRET BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (INSOLVENŢĂ)Bucureşti, Sector 4, Str. Maria Tănase nr. 2, bl.29, sc.1, et.6, ap.26 Tel.:40-724529665, Fax:40-21-3480221
17EXPERT BROKER DE ASIGURARE S.R.L.Mediaş, Judeţ Sibiu, Şos. Sibiului nr. 176A Tel. 40-369445050, Fax 40-269845744
18 MAXYGO BROKER DE ASIGURARE S.R.L.Jud. Prahova, Ploieşti, Str. Prof. Ion Th. Grigore nr. 9, Etaj 1 şi 2, Tel:40-244-567055 Fax:40-244-567964
19HERMANNSTADT BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. Sibiu, Judeţ Sibiu, Str. Titu Maiorescu Nr. 2, Parter. Adresă corespondenţă, Str.Octavian Goga Nr.6 Tel. 40-269-434606 Fax: 40-269-241606
20PIRAEUS INSURANCE REINSURANCE BROKER ROMANIA S.R.L. Bucureşti, Sector 1, Șos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, et. 11 Tel.40-21-3087878, 40-21-3050315

Agenţi Marketing - Persoane Juridice - Consultanţi de Pensii Private
Denumire Detalii
1 A.A.A. AGENT ASIGURĂRI S.R.L.Jud. Timiş, Timişoara, Str. Crişan, Nr. 7
2IRINA UNGUREANU - AGENT DE ASIGURARE S.R.L.Jud. Brasov, Braşov, Str. Carpenului, Nr. 3, Bl. A4, Ap. 4, Birou 2
3 LIFE PROTECT AGENT DE ASIGURARE S.R.L.Bucuresti, Sect. 6, Bd. Iuliu Maniu, Nr. 55, Bl. 17, Sc. E, et. 3, Ap. 181
4REMUS UNGUREANU - AGENT DE ASIGURARE S.R.L.Jud. Brasov, Braşov, Str. Carpenului, Nr. 3, Bl. A4, Ap. 4, Birou 1
5PERFECT LIFE AGENT DE ASIGURARE S.R.L.Bucuresti, Sectorul 6, Aleea Compozitorilor, Nr. 16, Bl. Z45, Sc. A, Et. 3, Ap. 22
6CONS ATTI-AGENT DE ASIGURARI S.R.L.Jud. Braşov, Braşov, Str. Cosmos, Nr. 7, Bl. 17, Scara B, Ap. 6
7ANIS CONSULT - AGENT DE ASIGURARE S.R.L.Jud. Braşov, Braşov, Str. Tâmpei, Nr. 6, Bl. A1, Sc. C, Ap. 27
8MAMAS S.R.L. Jud. Prahova, Ploieşti, Str. Lupeni, Nr. 41
9CRISTINA MARTIN - AGENT DE ASIGURARE S.R.L.Jud. Braşov, Braşov, Str. Zizinului, Nr. 4, Bl 40, Sc. B, Ap. 18
10EUROBROKERS SISTEM S.R.L.Jud. Neamt, Piatra Neamţ, Str. Ana Ipatescu, Nr 1, Bl. A5, Sc. C, Ap. 42
11ALICE DIACONU - AGENT DE ASIGURARE S.R.L.Jud. Braşov, Braşov, Dr. Făgetului, Nr. 32, Bl 3, Ap. 1
12LEONES AGENT DE ASIGURARI S.R.L.Jud. Alba, Gârbova, Str. Mihai Eminescu, Nr. 36
13GOGA MARIOARA S.R.L.Jud. Bihor, Oradea, Str. Aluminei, Nr. 84, Bl. M5, Sc. A, Ap. 12
14CREDINSTANT S.R.L.Jud. Brăila, Brăila, Str. Hipodrom, Nr. 4, Bl. P4, Sc. 2, Ap. 23
15MAD CONSULTING S.R.L. Jud. Dolj, Craiova, Str. Amilcar Săndulescu, Nr.6, Bl. A27, Sc.1, Etaj II, Ap. 19
16SEAL GROUP S.R.L.Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Str. Georges Clemenceanu, Nr. 4, Ap. 4, Tel:40-729 222 411, Fax:40-264 438 193
17EUROBRO CONSULT S.R.L. Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Str. Rapsodiei, Nr. 21, Ap.15, Tel:40-729 222 820
18BENEFICCE AGENT DE ASIGURARE S.R.L.Bucureşti, Sector 4, B-dul Alex. Obregia, Nr. 16, Bloc 16, Sc. 1, Ap.57, Tel:40-723 606 884
19DEMASIG AGENT DE ASIGURARE S.R.L. Jud. Braşov, Braşov, Str. Fagurelui, Nr. 5, Tel: 40-729 222 480, Fax: 40-268 470 722
20HADMAR ASIG S.R.L. Jud.Bihor, Oradea, Str. Sălajului, Nr. 2/A, Cam.1 Tel:40-259 477 389, Fax:40-359 322 198
21VALLORRI CONSULTING S.R.L. Bucureşti, Sector 1, Str. Prometeu, Nr. 8, Bl. 12F, Sc. 2, Etaj 1, Ap.24 Tel:40-0729 222 715, Fax:40-31 8035973
22EXCESS COMPANY S.R.L. Jud. Arad, Arad, Str. Clopotului, Nr. 13, Tel:40-729 222 901, Fax: 0357 408180
23BROKNICK COMPANY S.R.L. Jud. Prahova, Sinaia, Str. Republicii, Nr. 26, Tel:0244311590

Agenţi Marketing - Persoane Juridice Specializate
Denumire Detalii
1GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS S.R.L. Bucureşti, Sector 1, Str. Hatmanul Arbore, Nr.8-10, Etaj II, Ap. 23, Tel. 40-21-315.02.21, Fax:40-21-315.02.34
2SINTAGMA S.R.L.Iaşi, Judeţ Iaşi, Str. Vasile Lupu nr. 138, Bl. A1, Tr. 1, Et. 7, Ap. 4 Tel. 40-232-206386; 40-752194733
3LI-VIU TRAINING S.R.L.Sibiu, Judeţ Sibiu, Str. Oştirii nr. 10, sc. B, et. 3, ap. 59, Tel. 40-269-210755; 40-749110363
4TEOSIM CULT S.R.L.Braşov, Judeţ Braşov, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, Tel.40-368-406981; 40-752194735 Fax :40-368-406980
5SORIN CADAR - AGENT DE ASIGURARE S.R.L.Oraş Seini, Judeţ Maramureş, str. Băii nr. 192 Tel. 40-748661100