29 Sep 2020


Reclamaţii

Această pagină nu este actualizată.

 • Pentru preluarea petiţiilor, în cadrul Direcţiei Comunicare şi Relaţii Internaţionale a CSSPP activează specialişti în relaţii cu publicul, în preluarea şi soluţionarea reclamaţiilor.
 • „Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice", conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

RECLAMAŢII

 

 • Cine poate depune o reclamaţie?
 • Petentul, adică persoana care se consideră vătămată într-un drept al său de către o persoană sau o entitate cu atribuţii în sistemul de pensii private şi sesizează CSSPP cu privire la aceasta.

 

 • Cum se poate depune o reclamaţie?
 • Reclamaţiile formulate în scris şi transmise la CSSPP, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele petentului, detalii de contact, denumirea şi adresa entităţii reclamate, obiectul reclamaţiei cuprinzand descrierea succintă a problemei reclamate, motivele înaintării acesteia, sugestii pentru rezolvare, precum şi adresa unde acesta urmează să primeasca răspunsul.

 

 • Participantul care transmite o reclamaţie către CSSPP trebuie să respecte următorii paşi:

  1. Dacă reclamaţia face referire la un serviciu prestat de către o persoană fizică/juridică, petentul trebuie să verifice dacă entitatea respectivă este autorizată/avizată şi înregistrată la CSSPP Obţinerea informaţiilor se poate face prin consultarea Registrului - Pensii Administrate Privat şi Registrului - Pensii facultative, postate pe site-ul CSSPP în cazul în care, entitatea respectivă nu se află sub supravegherea şi controlul CSSPP, petentul se va adresa instituţiilor competente.
  2. înainte de a depune o reclamaţie la CSSPP, petentul trebuie mai întâi să se adreseze cu o sesizare în scris, direct entităţii persoană fizică/juridică împotriva căreia înţelege să se îndrepte. Petentul trebuie să explice clar la ce se referă reclamaţia şi să solicite o soluţionare a situaţiei apărute sau informarea cu privire la paşii de urmat în continuare.
  3. în cazul în care entitatea căreia petentul i s-a adresat nu soluţionează sesizarea înaintată sau este nemulţumit de modul de soluţionare a acesteia, acesta (petentul) are posibilitatea să formuleze în scris o plângere, pe care o va transmite entităţii vizate, în atenţia reprezentatului de control intern al acesteia.
  4. în cazul în care entitatea căreia petentul i s-a adresat nu soluţionează plângerea înaintată sau este nemulţumit de modul de soluţionare a acesteia, petentul poate transmite o reclamaţie la CSSPP, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: numele şi prenumele petentului, detalii de contact, denumirea şi adresa entităţii reclamate, obiectul reclamaţiei cuprinzand descrierea succintă a faptelor reclamate, motivele înaintării acesteia, sugestii pentru rezolvare, precum şi adresa unde acesta urmează să primeasca răspunsul. Reclamaţia va fi însoţită obligatoriu de toate documentele şi informaţiile de care petentul înţelege să le folosească în susţinerea solicitarii sale.

 

 • Ce se întâmplă după ce petentul transmite reclamaţia?
 • După primirea reclamaţiei, CSSPP va proceda conform prevederilor legale la verificarea aspectelor sesizate de către petent: va contacta entitatea reclamată şi va solicita explicaţii referitoare la desfăşurarea faptelor reclamate.

 

 • La finalizarea verificărilor, petentul va primi un răspuns în termen de 30 zile de la depunerea ei, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cuprinzând modul de soluţionare al reclamaţiei sale, înaintate la CSSPP

 

Atenţie!

 • „Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează", conform prevederilor art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

 

FORMULARE:

 • Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei, CSSPP pune la dispoziţie formulare-tip pe care le puteţi descărca de la acest link.

 

ATENŢIE!

 • înainte de completarea formularelor trebuie să aveţi în vedere următoarele:
  • Pentru protejarea datelor cu caracter personal, răspunsul la informaţiile solicitate vor fi transmise, în scris, numai la adresa de domiciliu regasită în actul de identitate al petentului sau direct petentului care solicită aceste informaţii la sediul CSSPP, în baza actului de identitate.
  • Răspunsurile care nu aduc atingere drepturilor persoanei privind protejarea datelor cu caracter personal pot fi transmise de CSSPP şi prin alte mijloace de comunicare decât serviciul poştal clasic: telefon, fax sau mail.
  • CSSPP va furniza petentului numai date referitoare la  denumirea Fondului de pensii administrat privat precum şi datele de contact ale acestuia.
  • Informaţiile suplimentare vizând aderarea la fondul în speţă (seria şi numărul actului de aderare, data semnării şi validării actului de aderare, copii ale adeziunilor etc.), vor fi adresate direct  Administratorilor fondurilor de pensii la care se regăsesc înscrişi solicitanţii.

Pension Developments in the Central Eastern European Region

Pensii Private - Primul Loc de MuncaPensii Private - Istoria pensiilor privateAcces cont individual

Acceseaza contul individual de contributii pentru pensia privata Puteţi accesa contul individual de contribuţii la fondul de pensii administrat privat (Fpap) la următoarele link-uri:

» Fpap ALICO
» Fpap ARIPI
» Fpap AZT Viitorul Tău
» Fpap BCR

» Fpap BRD
» Fpap EUREKO
» Fpap ING
» Fpap Pensia VIVA
» Fpap VITAL


mai mult »

Sondaj

Ce metodă de economisire preferaţi?

Pensie privată facultativă - 544 voturi
 
 32%

Depozit bancar - 565 voturi
 
 33%

Fond mutual - 149 voturi
 
 9%

Asigurare unit-linked - 161 voturi
 
 10%

Numerar - 276 voturi
 
 16%


Total voturi: 1692 Alte sondaje

Ştiri

ANUNŢ IMPORTANT...

Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat. Toate informaţiile privind sectorul ...


Noul website al Autorității ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are, începând de astăzi, 4 decembrie 2013, o nouă ...


Comunicat de presă...

Începând din data de 9 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va funcţiona ...