30 Sep 2020


Organisme internaţionale


 • IOPS - Organizaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Pensii
  • Organizaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Pensii (IOPS) este un organism internaţional independent care promovează şi reprezintă  interesele supraveghetorilor de sisteme de pensii private la nivel mondial.
  • Organizaţia a fost creată în anul 2004 şi numără în prezent 60 membrii şi observatori din 50 de state şi teritorii din întreaga lume şi acoperă toate categoriile şi nivelurile de dezvoltare economică, aducând împreună toate tipurile de sisteme de pensii şi sisteme de supraveghere a acestora.
  • Scopul IOPS este acela de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa sistemelor de supraveghere a pensiilor private la nivel internaţional, prin stimularea dezvoltării şi creşterea eficienţei operaţionale a acestora, aspecte care să conducă la crearea în cât mai multe ţări a unor surse sigure pentru furnizarea pensiilor.
  • Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private are calitatea de membru al IOPS, începând cu anul 2007.

 • OECD - Organizaţia Pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
  • Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) este alcătuită din autorităţi guvernamentale din state din întreaga lume orientate către democraţie şi economie de piaţă. Organizaţia susţine şi încurajează activităţi care conduc la creşterea economică durabilă, dezvoltarea pieţei muncii, îmbunătăţirea standardelor de viaţă pentru populaţie, menţinerea stabilităţii financiare, oferirea de asistenţă tehnică celorlalte state în procesul dezvoltării economice.
  • OECD a fost constituită în anul 1961 şi reuneşte 30 state membre, iar în vederea schimbului de experienţă şi de opinii, colaborează cu peste 100 de alte state.

 

 • EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) -  Autoritatea europeană pentru pensii ocupaționale este un organism constituit ca urmare a reformelor întreprinse în sistemul european de supraveghere financiară. Noua autoritate a preluat funcția consultativă a CEIOPS, beneficiind însă de un nivel de autoritate sporit, astfel încât să poata contribui hotărâtor la protecția consumatorilor de asigurări și a membrilor și beneficiarilor schemelor de pensii private. EIOPA este un organism consultativ independent pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană. Responsabilităţile de bază sunt de a sprijini stabilitatea sistemului financiar, transparenţa pieţelor şi produselor financiare, precum şi protecția consumatorilor de asigurări și a membrilor și beneficiarilor schemelor de pensii private.

  EIOPA are sediul în Frankfurt, Germania.

 

 • Comitetul European pentru Risc Sistemic (The European Systemic Risk Board / ESRB) este un organism independent al Uniunii Europene cu sediul în Frankfurt pe Main. CERS este responsabil cu supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar în vederea prevenirii sau reducerii riscurilor sistemice la nivelul Uniunii Europene. Legislaţia privind constituirea Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) a intrat în vigoare la data de 16 decembrie 2010:
  •    Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet European pentru Risc Sistemic
  •    Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din data de 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competenţe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului European pentru Risc Sistemic
  CERS are următoarea structură:
  •    Consiliul general
  http://www.esrb.europa.eu/about/orga/board/html/index.en.html

  •    Comitetul director
  http://www.esrb.europa.eu/about/orga/steercomm/html/index.en.html

  •    Secretariatul
  http://www.esrb.europa.eu/about/orga/secr/html/index.en.html

  •    Comitetul consultativ știinţific*
  http://www.esrb.europa.eu/about/orga/asc/html/index.en.html

  •    Comitetul consultativ tehnic
  http://www.esrb.europa.eu/about/orga/atc/html/index.en.html

  Calendarul reuniunilor pentru anul 2011 şi alte informaţii referitoare sunt disponibile pe website-ul CERS.

  *Comitetul Consultativ Ştiinţific este in proces de constituire.

 

 • FMI - Fondul Monetar Internaţional
  FMI este o organizaţie internaţionala care are 186 de ţări membre, înfiinţată pentru a promova cooperarea monetară internaţională, stabilitatea valutară şi acorduri valutare sistematice, pentru a stimula creşterea economică şi niveluri înalte de folosire a forţei de muncă şi pentru a acorda asistenţă financiară temporară ţărilor membre, în condiţii adecvate, pentru a contribui la ajustarea balanţei de plăţi.

 

 • BCE - Banca Centrală Europeană
  Banca Centrală Europeană (BCE) a fost înfiinţată în 1998. Sediul băncii este la Frankfurt (Germania). Misiunea băncii este să administreze moneda euro – moneda unică a UE şi să păstreze stabilitatea preţurilor pentru cele peste două treimi din cetăţenii UE care utilizează moneda euro. BCE este responsabilă şi pentru crearea şi implementarea politicii monetare în zona euro.
  Pentru a-şi îndeplini rolul, BCE colaborează cu Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), din care fac parte toate cele 27 de state membre ale UE. Cu toate acestea, doar 16 dintre ele au adoptat până în prezent moneda euro,  formând împreună „zona euro”. Băncile centrale naţionale ale acestor ţări şi Banca Centrală Europeană alcătuiesc aşa-numitul „Eurosistem”.

 

 • BM - Banca Mondială
  Banca Mondială nu este o "bancă" în sensul obişnuit al cuvântului. Ea este una dintre agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite şi este formată din 184 de ţări membre. Aceste ţări răspund împreună de modul de finanţare a instituţiei şi de felul cum sunt cheltuiţi banii. Împreună cu restul comunităţii care se ocupă de dezvoltare, Banca Mondială îşi concentrează eforturile asupra atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, stabilite de membrii ONU în 2000 şi care ţintesc spre reducerea de durată a sărăciei.
  "Banca Mondială" este denumirea folosită pentru Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Agenţia Internaţională de Dezvoltare (IDA). Împreună, aceste organizaţii furnizează împrumuturi cu dobândă redusă, credite fără dobândă şi subvenţii pentru ţările în curs de dezvoltare.
Pension Developments in the Central Eastern European Region

Pensii Private - Primul Loc de MuncaPensii Private - Istoria pensiilor privateAcces cont individual

Acceseaza contul individual de contributii pentru pensia privata Puteţi accesa contul individual de contribuţii la fondul de pensii administrat privat (Fpap) la următoarele link-uri:

» Fpap ALICO
» Fpap ARIPI
» Fpap AZT Viitorul Tău
» Fpap BCR

» Fpap BRD
» Fpap EUREKO
» Fpap ING
» Fpap Pensia VIVA
» Fpap VITAL


mai mult »

Sondaj

Ce metodă de economisire preferaţi?

Pensie privată facultativă - 544 voturi
 
 32%

Depozit bancar - 565 voturi
 
 33%

Fond mutual - 149 voturi
 
 9%

Asigurare unit-linked - 161 voturi
 
 10%

Numerar - 276 voturi
 
 16%


Total voturi: 1692 Alte sondaje

Ştiri

ANUNŢ IMPORTANT...

Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat. Toate informaţiile privind sectorul ...


Noul website al Autorității ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are, începând de astăzi, 4 decembrie 2013, o nouă ...


Comunicat de presă...

Începând din data de 9 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va funcţiona ...