30 Sep 2020


Informaţii de interes public

 Informaţii de interes public

Această pagină nu este actualizată.

PRINCIPIUL TRANSPARENŢEI:

 

 • Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
 • Principiul transparenţei: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) îşi desfăşoară activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public constituie regula.
 • Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.
 • Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei, iar prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizica identificată sau identificabilă.

 

CSSPP gestionează categorii de informaţii de interes public, organizate sub forma următoarelor liste:

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu

Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate
 LINK 

CSSPP actualizează, cel puţin o dată pe an, un buletin care sintetizează informaţiile de interes public comunicate deja pe parcusul anului prin mai multe canale de informare: site-ul www.csspp.ro, buletine lunare, trimestriale şi anuale etc.

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE COMUNICARE:

 

 • Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public ce rezultă din activitatea CSSPP, în cadrul instituţiei noastre funcţionează un compartiment specializat de informare şi relaţii publice: Direcţia Comunicare şi Relaţii Publice.
 • Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale cuprinde Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Raportări Statistice respectiv Serviciul Relaţii Internaţionale.
  • Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Raportări Statistice cuprinde atribuţii şi responsabilităţi în domeniile: relaţii mass media, informaţii de interes public, evenimente, colaborarea cu alte instituţii/autorităţi ale statului sau organisme neguvernamentale, atribuţii şi responsabilităţi privind serviciul de asistenţă a participanţilor din sistemul de pensii private, privind informarea şi educarea permanentă a publicului, raportări statistice şi publicaţii.
 • Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale acţionează pentru promovarea unei imagini corecte a activităţii  CSSPP, consolidarea relaţiilor cu mass media, cu celelalte instituţii ale statului, cu organisme neguvernamentale, organisme internaţionale, cu participanţii şi operatorii din piaţa pensiilor private. Compartimentul transmite prin mijloace specifice de comunicare, obiectivele şi mesajele CSSPP, atât în interiorul cât şi în exteriorul instituţiei, furnizează informaţii de interes public în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, asigură asistenţa participanţilor în demersurile lor către CSSPP.

 

MODALITĂŢI DE COMUNICARE:

 

 • CSSPP comunică informaţiile de interes public prin pagina de internet proprie, prin mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi la sediul instituţiei.
 • CSSPP publică, în fiecare lună, pe site-ul propriu www.csspp.ro, un buletin lunar. De asemenea, CSSPP publică atât în formă electronică cât şi tipărită rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. 
 • Pentru informaţii de interes public ne puteţi contacta la telefoanele afişate pe site sau prin email: comunicare@csspp.ro

 

 

FORMULARE:

 • Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei, CSSPP pune la dispoziţie formulare-tip pe care le puteţi descărca de la acest link.

 

ATENŢIE!

 • Pentru formulare privind sesizări sau reclamaţii referitoare la nereguli în sistemul de pensii private vă rugăm să accesaţi secţiunea Protecţia Participanţilor. Formularele de mai sus sunt destinate persoanelor interesate strict de activitatea CSSPP.

 

 • înainte de completarea formularelor trebuie să aveţi în vedere următoarele:
  • Pentru protejarea datelor cu caracter personal, răspunsul la informaţiile solicitate vor fi transmise, în scris, numai la adresa de domiciliu regasită în actul de identitate al petentului sau direct petentului care solicită aceste informaţii la sediul CSSPP, în baza actului de identitate.
  • Răspunsurile care nu aduc atingere drepturilor persoanei privind protejarea datelor cu caracter personal pot fi transmise de CSSPP şi prin alte mijloace de comunicare decât serviciul poştal clasic: telefon, fax sau mail.

 

 • BAZA LEGALĂ:
 • Legea nr.544/2001 
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este o aplicare a principiului constitutional privind accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public si promoveaza transparenta in relatia dintre cetatean si institutiile publice.  
  • Prin prevederile sale, legea ofera cetăţenilor posibilitatea de a solicita instituţiilor publice informaţii care privesc activităţile sau rezultă din activităţile acestora, indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 - Au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.67 din 8 martie 2002 şi, în conformitate cu prevederile acestora, legea a devenit pe deplin funcţională începând cu data de 8 mai 2002.

Legea nr.544/2001 Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001
Pension Developments in the Central Eastern European Region

Pensii Private - Primul Loc de MuncaPensii Private - Istoria pensiilor privateAcces cont individual

Acceseaza contul individual de contributii pentru pensia privata Puteţi accesa contul individual de contribuţii la fondul de pensii administrat privat (Fpap) la următoarele link-uri:

» Fpap ALICO
» Fpap ARIPI
» Fpap AZT Viitorul Tău
» Fpap BCR

» Fpap BRD
» Fpap EUREKO
» Fpap ING
» Fpap Pensia VIVA
» Fpap VITAL


mai mult »

Sondaj

Ce metodă de economisire preferaţi?

Pensie privată facultativă - 544 voturi
 
 32%

Depozit bancar - 565 voturi
 
 33%

Fond mutual - 149 voturi
 
 9%

Asigurare unit-linked - 161 voturi
 
 10%

Numerar - 276 voturi
 
 16%


Total voturi: 1692 Alte sondaje

Ştiri

ANUNŢ IMPORTANT...

Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat. Toate informaţiile privind sectorul ...


Noul website al Autorității ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are, începând de astăzi, 4 decembrie 2013, o nouă ...


Comunicat de presă...

Începând din data de 9 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va funcţiona ...