30 Sep 2020


Dicţionar de termeni
Acorduri reverse - repo - acord prin care fondul de pensii cumpără active eligibile pentru tranzacţionare şi care implică transferul proprietăţii asupra activelor eligibile respective de la vânzător la cumpărător, ...


Act individual de aderare - este un înscris prin care o persoană îşi manifestă actul de voinţă de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul unei scheme de pensii private. Este ...


Acţiune - titlu financiar obişnuit ce reprezintă dreptul de proprietate al deţinătorului asupra unei părţi dintr-o companie, drept obţinut în urma investirii de capital. ...


Activ net - activul net total al fondului de pensii administrat privat la o anumită dată este valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor ...


Activ personal - suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităţi de fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond. Activul personal ...


Active totale - instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum şi numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor ...


Active totale nete - valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată. ...


Activele unui fond de pensii - instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor.   ...


Aderarea - Manifestarea de voinţă a unei persoane făcută cu intenţia de a deveni participant la un fond de penrii facultative. ...


Administrator de fond de pensii - societate autorizată de CSSPP pentru a administra fondurile de pensii ale participanţilor.     ...


Agent de marketing - persoana fizică sau juridică, mandatată de un anumit administrator pentru a obţine acordul de aderare al participanţilor.     ...


Agentii de rating - Instituții avizate ce oferă calificative de rating sau de performanță unor emisiuni de instrumente financiare sau emitenților acestora, recunoscute și aplicate la scară globală în domeniul investițional. Cele ...


AOPC - Alte organisme de plasament colectiv ce nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate OPCVM-uri ...


Beneficiar - calitate dobândită ca urmare a participării în sistemul de pensii private sau prin moştenirea activelor unui participant, în conformitate cu prevederile Codului civil.   ...


Beneficiu minim garantat - suma contribuţiilor minus comisioanele legale şi, eventual, penalităţile de transfer.   ...


Broker de pensii private - societate autorizată şi înscrisă în Registrul CSSPP, care are un contract de mandat încheiat cu un administrator în vederea activităţii de vânzare a produsului acelui administrator.   ...


CDS (Credit Default Swap) - este un tip de contract swap, prin intermediul căruia vânzătorul plătește cumpărătorului în eventualitatea în care un anumit debitor intră în faliment. Debitorii pot fi atât ...


Certificate de trezorerie - titluri de stat cu scadența de până la un an, emise de Ministerul Finantelor, prin care sunt mobilizate resurse la dispoziția statului, atunci cand acesta ...


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - CSSPP - autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, care are ca obiectiv reglementarea, coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii sistemului de pensii ...


Consiliul de Supraveghere Specială - consiliul constituit din două sau mai multe persoane, în funcţie de numărul de participanţi la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei ...


Pension Developments in the Central Eastern European Region

Pensii Private - Primul Loc de MuncaPensii Private - Istoria pensiilor privateAcces cont individual

Acceseaza contul individual de contributii pentru pensia privata Puteţi accesa contul individual de contribuţii la fondul de pensii administrat privat (Fpap) la următoarele link-uri:

» Fpap ALICO
» Fpap ARIPI
» Fpap AZT Viitorul Tău
» Fpap BCR

» Fpap BRD
» Fpap EUREKO
» Fpap ING
» Fpap Pensia VIVA
» Fpap VITAL


mai mult »

Sondaj

Ce metodă de economisire preferaţi?

Pensie privată facultativă - 544 voturi
 
 32%

Depozit bancar - 565 voturi
 
 33%

Fond mutual - 149 voturi
 
 9%

Asigurare unit-linked - 161 voturi
 
 10%

Numerar - 276 voturi
 
 16%


Total voturi: 1692 Alte sondaje

Ştiri

ANUNŢ IMPORTANT...

Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat. Toate informaţiile privind sectorul ...


Noul website al Autorității ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are, începând de astăzi, 4 decembrie 2013, o nouă ...


Comunicat de presă...

Începând din data de 9 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va funcţiona ...