30 Sep 2020


Despre CNSF

Această pagină nu este actualizată.

 

Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară

 

Evoluţiile din ultimii ani ale sistemului financiar românesc au făcut necesar ca autorităţile responsabile cu autorizarea, reglementarea, supravegherea şi controlul pieţelor componente ale sistemului financiar să conlucreze pentru a asigura transparenţa şi integritatea acestuia, respectarea cadrului legal aplicabil, precum şi lărgirea cadrului naţional de stabilitate financiară.

 

Cerinţele Uniunii Europene referitoare la managementul crizelor financiare impun existenţa unui acord de cooperare între toate autorităţile naţionale de supraveghere a sistemului financiar, banca centrală şi ministerul de finanţe, având ca obiectiv central schimbul de informaţii, precum şi prevenirea, evaluarea şi gestionarea potenţialelor probleme cu impact sistemic. În vederea implementării acestor cerinţe, la data de 31 iulie 2007 a fost semnat Acordul pentru cooperare în domeniul stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor financiare, în baza căruia a fost înfiinţat Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară.

 

Membrii Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară sunt: Ministrul Finanţelor Publice, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Directorul executiv al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

 

Principalele atribuţii ale Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară vizează promovarea unui schimb de informaţii permanent şi eficient între autorităţile responsabile cu reglementarea şi supravegherea diferitelor sectoare ale sistemului financiar, Ministerul Finanţelor Publice şi Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, precum şi evaluarea, prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de criză financiară la nivelul instituţiilor financiare individuale, al grupurilor financiare sau al pieţei financiare în ansamblu. Este de menţionat că acţiunile de cooperare în cadrul Acordului se desfăşoară fără a se prejudicia competenţele şi responsabilităţile părţilor semnatare, care decurg din prevederile legislaţiei aplicabile în baza cărora acestea îşi desfăşoară activitatea.

 

Banca Naţională a României participă, alături de celelalte state membre, la consolidarea arhitecturii create de Uniunea Europeană în domeniul gestionării crizelor financiare. La data de 1 august 2007, Guvernatorul Băncii Naţionale a României a semnat declaraţia de aderare la Acordul privind principiile de bază pentru cooperarea în domeniul gestionării situaţiilor de criză (semnat de ţările UE în anul 2003) şi la Acordul de cooperare între autorităţile cu responsabilităţi de monitorizare a sistemelor de plăţi şi autorităţile de supraveghere bancară (semnat de ţările UE în anul 2001).

 

Totodată, la data de 1 iunie 2008 a intrat în vigoare Acordul de cooperare între autorităţile de supraveghere financiară, băncile centrale şi ministerele de finanţe din Uniunea Europeană privind stabilitatea financiară transfrontalieră. Din partea României, acordul respectiv a fost semnat de către Banca Naţională a României, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Acest acord a înlocuit Acordul de cooperare dintre autorităţile de supraveghere bancară, băncile centrale şi ministerele de finanţe din ţările Uniunii Europene în domeniul situaţiilor de criză financiară, care a fost semnat în anul 2005. Noul acord include: principiile comune pentru gestionarea unei crize financiare transfrontaliere; un cadru analitic comun de evaluare a implicaţiilor sistemice ale unor potenţiale crize, în vederea asigurării unei terminologii comune aplicabile crizelor financiare transfrontaliere de către toate autorităţile relevante şi crearea premiselor pentru efectuarea în timp util a evaluărilor necesare în vederea facilitării adoptării de decizii în situaţii de criză; un ghid practic pentru gestionarea crizelor, care să reflecte o înţelegere comună a etapelor şi procedurilor de parcurs într-o situaţie de criză transfrontalieră.

 

Disclaimer: Traducerea în limba română a Acordului este doar în scopuri de informare.


Acord pentru cooperare în domeniul stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor financiare Act aditional nr.1 din 16.02.2009 la Acord Act adiţional nr. 2 din 15.06.2010 la Acord Act adiţional nr. 3 din 19.01.2012 la Acord Acordul de cooperare între autoritaţile de supraveghere financiară, băncile centrale şi ministerele de finanţe din Uniunea Europeană privind stabilitatea financiară transfrontalieră Precizări privind Acordul de cooperare între autorităţile de supraveghere financiară, băncile centrale şi ministerele de finanţe din Uniunea Europeană privind stabilitatea financiară transfrontalieră Memorandum of understanding on cooperation between the Financial supervisory authorities, central banks and Finance ministries of the european union On cross-order financial stability
Pension Developments in the Central Eastern European Region

Pensii Private - Primul Loc de MuncaPensii Private - Istoria pensiilor privateAcces cont individual

Acceseaza contul individual de contributii pentru pensia privata Puteţi accesa contul individual de contribuţii la fondul de pensii administrat privat (Fpap) la următoarele link-uri:

» Fpap ALICO
» Fpap ARIPI
» Fpap AZT Viitorul Tău
» Fpap BCR

» Fpap BRD
» Fpap EUREKO
» Fpap ING
» Fpap Pensia VIVA
» Fpap VITAL


mai mult »

Sondaj

Ce metodă de economisire preferaţi?

Pensie privată facultativă - 544 voturi
 
 32%

Depozit bancar - 565 voturi
 
 33%

Fond mutual - 149 voturi
 
 9%

Asigurare unit-linked - 161 voturi
 
 10%

Numerar - 276 voturi
 
 16%


Total voturi: 1692 Alte sondaje

Ştiri

ANUNŢ IMPORTANT...

Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat. Toate informaţiile privind sectorul ...


Noul website al Autorității ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are, începând de astăzi, 4 decembrie 2013, o nouă ...


Comunicat de presă...

Începând din data de 9 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va funcţiona ...