27 Sep 2020


Contestaţii şi audienţe

Această pagină nu este actualizată.

 

CONTESTAŢII

 

 • În cazul în care petentul nu a primit răspuns la reclamaţia adresată către CSSPP, ori este nemulţumit de modul de soluţionare al acesteia, prin aceea că răspunsul pe care l-a primit de la CSSPP nu este în concordanţă cu solicitările sale, acesta se poate adresa cu o contestaţie împotriva actelor emise de CSSPP în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2003 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 • Participantul care transmite o contestaţie către CSSPP trebuie să respecte următorii paşi:

  1. Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ emis de către CSSPP sau prin nesoluţionarea în termenul legal al unei cereri, se va adresa la CSSPP, solicitînd revocarea în tot sau în parte a actului, respectiv soluţionarea cererii în cauză.
  2. Contestaţia va conţine informaţii precise cu privire la actul administrativ contestat, care să permită autorităţii identificarea acestuia, precum şi datele de contact ale petentului, care are calitatea de contestator. Contestaţia va fi însoţită de toate documentele şi informaţiile de care petentul înţelege să le folosească în susţinerea acesteia.
  3. În conformitate cu prevederile legale, CSSPP va proceda la analizarea contestatiei, urmând ca, la finalizare, să transmită petentului un răspuns în termen de 30 zile de la depunerea ei, cuprinzând modul de soluţionare a contestaţiei sale înaintate la CSSPP
  4. În cazul în care, petentul nu a primit răspuns ori este nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei, în termen legal, acesta se poate adresa instanţei de judecată competentă în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2003 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

AUDIENŢE

 • Persoanele care se consideră îndreptăţite să solicite audienţă, vor adresa o cerere scrisă către CSSPP (pe adresa Calea Şerban Vodă  nr. 90-92, sector 4, cod poştal 040213, Bucureşti), de unde vor primi răspuns scris sau telefonic cu privire la data programării în audienţă. 

 

 • Programul săptămânal de audienţe acordate de către CSSPP este următorul:

       Marţi, între orele 10,00 - 12,00, audienţe acordate de către Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale (Relaţii cu Publicul).

 

FORMULARE:

 • Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei, CSSPP pune la dispoziţie formulare-tip pe care le puteţi descărca de la acest link.

 

ATENŢIE!

 • Înainte de completarea formularelor trebuie să aveţi în vedere următoarele:
  • Pentru protejarea datelor cu caracter personal, răspunsul la informaţiile solicitate vor fi transmise, în scris, numai la adresa de domiciliu regasită în actul de identitate al petentului sau direct petentului care solicită aceste informaţii la sediul CSSPP, în baza actului de identitate.
  • Răspunsurile care nu aduc atingere drepturilor persoanei privind protejarea datelor cu caracter personal pot fi transmise de CSSPP şi prin alte mijloace de comunicare decât serviciul poştal clasic: telefon, fax sau mail.
  • CSSPP va furniza petentului numai date referitoare la  denumirea Fondului de pensii administrat privat precum şi datele de contact ale acestuia.
  • Informaţiile suplimentare vizând aderarea la fondul în speţă (seria şi numărul actului de aderare, data semnării şi validării actului de aderare, copii ale adeziunilor etc.), vor fi adresate direct  Administratorilor fondurilor de pensii la care se regăsesc înscrişi solicitanţii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pension Developments in the Central Eastern European Region

Pensii Private - Primul Loc de MuncaPensii Private - Istoria pensiilor privateAcces cont individual

Acceseaza contul individual de contributii pentru pensia privata Puteţi accesa contul individual de contribuţii la fondul de pensii administrat privat (Fpap) la următoarele link-uri:

» Fpap ALICO
» Fpap ARIPI
» Fpap AZT Viitorul Tău
» Fpap BCR

» Fpap BRD
» Fpap EUREKO
» Fpap ING
» Fpap Pensia VIVA
» Fpap VITAL


mai mult »

Sondaj

Ce metodă de economisire preferaţi?

Pensie privată facultativă - 544 voturi
 
 32%

Depozit bancar - 565 voturi
 
 33%

Fond mutual - 149 voturi
 
 9%

Asigurare unit-linked - 161 voturi
 
 10%

Numerar - 276 voturi
 
 16%


Total voturi: 1692 Alte sondaje

Ştiri

ANUNŢ IMPORTANT...

Începând cu 4 decembrie 2013 acest site nu mai este actualizat. Toate informaţiile privind sectorul ...


Noul website al Autorității ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are, începând de astăzi, 4 decembrie 2013, o nouă ...


Comunicat de presă...

Începând din data de 9 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va funcţiona ...