Facebook LinkedIn

Educaţie financiară

  • Principala misiune a Autorității de Supraveghere Financiară o reprezintă protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și prin informarea corectă asupra acestuia. De aceea, Autoritatea de Supraveghere Financiară își propune să rămână una din cele mai importante surse de materiale de educație financiară, de analize, studii și publicații privind pensiile private.
  • Prin elaborarea de materiale de educaţie financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară îşi propune să aducă mai aproape de consumatori noţiunile de bază ale lumii financiare moderne şi implicit ale sistemului de pensii private. Accesul la educaţie în domeniul serviciilor financiare este deosebit de important pentru asigurarea protecţiei consumatorilor, mai ales în contextul situaţiei actuale.
  • Educaţia financiară presupune:
    • Creşterea gradului de cunoaştere a publicului larg despre sistemul de pensii private
    • Informarea şi educarea participanţilor despre drepturile şi obligaţiile ce decurg din sistem pentru ca aceştia să ia decizii în cunoştinţă de cauză
    • Asistenţa permanentă a participanţilor din sistemul de pensii private


Ghidul Participantului

  Pensiile administrate privat, Pilonul II sau „pensiile private obligatorii” aşa cum mai sunt cunoscute de publicul larg se caracterizează prin direcţionarea unei cote din contribuţia personală de asigurări sociale, plătită obligatoriu lunar în sistemul public, către fonduri de pensii administrate privat.
Aderarea la un fond de pensii administrat privat Pilon II este obligatorie pentru persoanele cu vârste până în 35 ani şi opţională pentru persoanele cu vârste cuprinse între 35 şi 45 de ani. În 2015, cota aferentă fondurilor de pensii administrate privat Pilon II, inclusă în contribuţia individuală de asigurări sociale, este de 5%.
Este important pentru un consumator să își cunoască drepturile sale de participant la Pilonul II și să acționeze responsabil față de viitorul său!

 
 GHID PILONUL III - pensii facultative

   
  Începând cu iunie 2007, în sistemul pensiilor facultative Pilon III poate deveni participant orice persoană care câştigă venituri dintr-o activitate profesională impozitată, cum ar fi: salariaţii, persoanele care lucrează pe cont propriu sau care obţin venituri din alte activități.

Pensia facultativă Pilon III este destinată creșterii resurselor financiare disponibile la vârsta pensionării. 

Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaţia privind pensiile facultative (Pilon III) nu condiționează participarea la fondurile de pensii facultative în funcţie de vârstă, oricine având posibilitatea să contribuie la un fond de pensii facultative cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar.