Ghid - Pilonul III

Începând cu iunie 2007, în sistemul pensiilor facultative Pilon III poate deveni participant orice persoană care câştigă venituri dintr-o activitate profesională impozitată, cum ar fi: salariaţii, persoanele care lucrează pe cont propriu sau care obţin venituri din alte activități.

Pensia facultativă Pilon III este destinată creșterii resurselor financiare disponibile la vârsta pensionării.

Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaţia privind pensiile facultative (Pilon III) nu condiționează participarea la fondurile de pensii facultative în funcţie de vârstă, oricine având posibilitatea să contribuie la un fond de pensii facultative cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar.