Facebook LinkedIn

Sistemul de pensii private din România

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului public de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială de tradiţie.

Astfel, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, s-a ridicat problema reformării acestor sisteme pentru a asigura sustenabilitatea schemelor publice de pensii, în vederea creşterii calităţii vieţii pensionarilor, mai apropiată de cea din perioada activă, prin introducerea şi implementarea în cadrul sistemului de asigurări sociale a  două componente noi, una obligatorie, cealaltă facultativă, ambele administrate de către companii private.

CE ÎNSEAMNĂ REFORMA PENSIILOR?
• REFORMA pensiilor înseamnă extinderea bazelor sistemului de pensii prin adăugarea a încă două surse de pensie (Pilonul II şi Pilonul III), suplimentar la pensia publică de stat (Pilonul I).
• PILONUL II este denumirea dată sistemului de pensii administrate privat, cu contribuţii definite, obligatorii pentru persoanele de până în 35 ani şi opţionale pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani.
• PILONUL III este denumirea dată sistemului de pensii facultative, administrate de companii private, sistem bazat pe conturi individuale şi aderare facultativă.

 

infografic despre pensia privata dec2019

 


PILONUL II

PROGRES

Un sistem de pensii echilibrat va duce la:

• Eliminarea presiunii asupra bugetului asigurărilor sociale, de stat;
• Stimularea creşterii economice prin investirea sumelor acumulate în fondurile de pensii private;
• Dezvoltare pieţei de capital. Activele fondurilor de pensii private pot sprijini atât dezvoltarea pieţei de capital, cât şi dezvoltarea proiectelor de investiţii lansate de stat sau de mediul privat, prin pârghiile oferite de piaţa de capital.

SCOP

Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii) este asigurarea unei pensii private, care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii de către companii private specializate, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale.

DREPTURI şi AVANTAJE

Contribuţiile la fondurile de pensii private sunt nominale şi, imediat după ce sunt virate în contul salariatului, devin proprietatea acestuia.
Până la pensionare, banii strânşi în contul fondului de pensii ales vor fi investiţi, prudenţial, de către o companie specializată, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private. Puteţi să beneficiaţi de transferarea drepturilor dacă vă schimbaţi locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European. De asemenea, puteţi verifica activul personal în orice moment. Activele strânse în contul de pensie privată pot fi moştenite.

După pensionare aveţi dreptul:

 • să utilizaţi activul personal pentru plata pensiei private;
 • să vă primiţi pensia privată într-o rată unică sau eşalonată.

 ÎMBUNĂTĂŢIRE

Spre deosebire de sistemul de stat (Pilonul I), bazat pe solidaritatea între generaţii, de tip “pay as you go” (angajaţii plătesc acum pentru pensionarii de acum), unde nu există conturi individuale, iar banii sunt plătiţi imediat pensionarilor actuali, fără a se face plasamente financiare, fondurile de pensii administrate privat sunt constituite prin contribuţiile individuale ale participanţilor, fiind administrate de către societăţi private.

Sistemul privat de pensii propune ca banii participanţilor să fie investiţi pe termen lung şi nu cheltuiţi imediat, iar participanţii au drept de proprietate asupra contului personal în care li se strâng banii de pensie.
Statul român a introdus în 2007 sistemul de pensii private, după un model testat şi recomandat de Banca Mondială.
Primele contribuţii la fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au fost colectate în luna mai 2007. 17 septembrie 2007 a marcat startul perioadei de aderare la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II).

CONTRIBUŢII
Sistemul pensiilor administrate privat este reglementat în România prin Legea nr. 411/2004. Aceasta prevede că angajaţii care contribuie la sistemul public de pensii şi care au vârsta până în 35 de ani sunt obligaţi să adere la un fond de pensii administrat privat, în timp ce angajaţii cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani pot opta să adere la un astfel de fond.
În prezent, fiecare angajat plăteşte o contribuţie de asigurări sociale (CAS) echivalentă cu 25% din salariul brut.  
Contribuţia la un fond de pensii private nu instituie obligaţii financiare suplimentare pentru participanţi, ci este o parte din contribuţia individuală datorată la sistemul public de pensii. În prezent, cota transferată este de 3,75% (2019).

Optând pentru o pensie privată, o parte din această contribuţie va fi redirecţionată către contul individual deschis în numele fiecărui participant la fondul de pensii private ales.

După aderare sau repartizare, participanții sunt obligați să contribuie la un fond de pensii și nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată.

 

 ATENŢIE ANGAJATORI!

 • Neachitarea de către angajator a obligațiilor de plată reprezentând contribuții de asigurări sociale constituie contravenție și se pedepsește cu amendă.
 • Lunar, până cel târziu la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale, CNPAS (Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale) transmite către ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) informaţii privind declaraţiile nominale ale angajatorilor şi viramentele efectuate către fondurile de pensii private.
 • Mai departe, ANAF, prin organele fiscale subordonate, va coordona activitatea de identificare a situaţiilor în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile sancţionatorii prevăzute de lege.
 • Corectitudinea angajatorilor este de maximă importanţă pentru buna funcţionare a sistemului de pensii private – pensii obligatorii şi pensii facultative. Angajatorii sunt obligaţi prin lege să depună la timp declaraţiile privind contribuţiile angajaţilor pentru pensiile administrate privat (Pilonul II).
 • Mai mult, un angajator este obligat să accepte virarea contribuţiilor în sistemul pensiilor facultative, în cazul în care angajaţii săi solicită acest lucru.


http://www.csspp.ro/uploads/files/schema-institutii-gri_jtis.jpg

PILONUL III


FLEXIBILITATEA PILONULUI III

Spre deosebire de pensiile private obligatorii (Pilonul II), legislaţia Pilonului III nu condiționează participarea la pensiile facultative în funcţie de vârstă, oricine putând contribui în sistem cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar. Pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, condiţiile legale impun ca fiecare participant să aibă cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) făcute la fond, o vârstă de cel puţin 60 de ani şi o sumă minimă acumulată.

LINIŞTE ȘI SIGURANŢĂ

 • Pentru angajat, pensia privată aduce siguranţă, confort şi linişte la momentul pensionării, prin acumularea şi fructificarea contribuţiilor strânse de-a lungul vieţii în contul/conturile personal din cadrul fondului/fondurilor de pensii facultative.
 • Pentru o pensie suplimentară celei din sistemul public şi celei din sistemul fondurilor de pensii administrate privat - Pilonul II, puteţi opta şi pentru o pensie facultativă.  În Pilonul III puteţi contribui cu până la 15% din salariul brut.

MOTIVAREA SALARIAŢILOR

 • Pentru angajatori, pensia privată facultativă poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane, dar şi o soluţie avantajoasă din punct de vedere fiscal - deductibilitatea fiscală se ridică la 400 de euro/an pentru fiecare angajat şi la 400 de euro/an pentru angajator.
 • Companiile au  oportunitatea de a-şi atrage angajaţii de partea lor prin oferirea de pachete de pensii private facultative (Pilonul III), pentru care beneficiază de deduceri fiscale.
PE SCURT, AVANTAJE:
În momentul în care nu mai lucrăm nu trebuie să fim nevoiţi să ne schimbăm radical standardul de viaţă.
Cu cât contribuţia la pensia facultativă e mai mare, cu atât pensia poate fi mai mare.

•    Nu plăteşti impozit pentru contribuţie.
•    Suma cu care contribui se deduce din impozitul pe venit.
•   Eşti protejat financiar. La 60 de ani, suma acumulată în cont va fi la dispoziţia ta. La fel se va întâmpla şi în caz de invaliditate permanentă. În caz de deces, moştenitorii legali vor beneficia de banii din contul tău.
•    Ai libertate de mişcare. Tu decizi: fondul de pensii la care contribui, nivelul contribuţiei şi perioada în care o să cotizezi.
•    Siguranţa - rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii se compară cu rata minimă de rentabilitate a fondurilor din piaţă. Dacă un fond este sub rata minimă timp de patru trimestre consecutive, administratorul pierde autorizaţia de funcţionare, iar activele vor fi transferate altui fond. Acesta nu este singurul element de siguranţă oferit de legislaţia pensiilor private.

Ghid RCA

Brexit News

brexit news

Educație financiară