Facebook LinkedIn

Comparare fonduri

 • La ALEGEREA UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT trebuie să ţineţi cont de elemente precum:
  • comisioanele de administrare percepute de administrator
  • politica de investiţii respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active investite,
  • penalităţile de transfer
  • modalitatea de informare şi raportare către participant
  • experienţa administratorului.
 • ATENŢIE, toate aceste elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului  înaintea semnării actului de aderare.
 • ANALIZE COMPARATIVE: Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii private vă pune la dispoziţie următoarele analize comparative ce conţin cele mai importante elemente din prospectul schemelor de pensii: structura ţintă a portofoliilor de investiţii, gradul de risc asociat, comisioanele percepute, tarifele de informare suplimentară, nivelul penalităţii de transfer:


Analiză comparativă fonduri de pensii administrate privat (Pilon II) - 16.10.2020

Analiză comparativă fonduri de pensii facultative (Pilon III) - 16.10.2020