Facebook LinkedIn

Grup consultativ


GRUPUL CONSULTATIV DE DIALOG PERMANENT
ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR DE SERVICII FINANCIARE NEBANCAREAutoritatea de Supraveghere Financiară împreună cu asociațiile relevante pentru protecția consumatorilor, precum și cu cele din industria de servicii financiare din România au înființat un Grup Consultativ pentru realizarea  unei mai bune colaborări în scopul protecției consumatorilor și educației financiare a acestora.

Misiunea Grupului Consultativ este de colabora în vederea protecţiei consumatorilor şi educaţiei financiare a acestora. 

Obiectivele Grupului Consultativ sunt:

a)  consolidarea protecției consumatorilor de servicii financiare;

b)  prevenirea și identificarea practicilor incorecte, neloiale sau frauduloase, a clauzelor contractuale neclare, a celor susceptibile a fi declarate abuzive etc.;

c)  educarea și promovarea încrederii în produsele și serviciile financiare;

d)  elaborarea unei strategii comune în domeniul protecției consumatorilor, inclusiv din perspectiva abordărilor de tip business conduct;

e)  cooperarea şi schimbul de informaţii în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor;

f)   emiterea de opinii și recomandări în domeniul protecției consumatorilor, referitoare la proiectele de reglementare ale A.S.F., formularea de propuneri de îmbunătățire a reglementărilor A.S.F., la modul de soluționare a reclamațiilor formulate de către entitățile aflate în aria de supraveghere a A.S.F.;

g)  recomandări referitoare la reglementări sau ghiduri de aplicare a reglementărilor;

h)  dezvoltarea în comun a unor programe și activități specifice, a unui sistem de monitorizare a pieței, a susținerii incluziunii și a educației financiare;

i)    efectuarea de studii şi analize referitoare la nivelul și nevoile de educație financiară ale consumatorilor;

j)    realizarea de analize privind modul în care sunt respectate cerințele de informare corectă, completă și transparentă a consumatorilor de servicii financiare, inclusiv a celor potențiali;

k)   consultări reciproce asupra unor probleme curente apărute în legătură cu protecţia consumatorilor;

l)    mediatizarea legislaţiei, a celor mai bune practici, a măsurilor şi acţiunilor legate de protecţia consumatorilor;

m)  organizarea de campanii/evenimente comune în domeniul protecției consumatorilor;

n)   evaluarea modului în care legislația europeană este implementată și respectată în legislația națională, respectiv pe piața financiară ne-bancară autohtonă, în probleme care vizează protecția consumatorilor – prin studii, analize, acțiuni de mystery shopping etc.

Grupul Consultativ va prezenta opinii și recomandări referitor la măsurile A.S.F. în domeniul protecției consumatorilor, în principal cu scopul stabilirii unei culturi corespunzătoare pentru aceștia și evaluarea dezvoltărilor pieței.

Activitatea Grupului Consultativ nu se referă la activitățile individuale ale entităților pieței financiare.

Citiți aici Noul Regulament de Organizare și Funcționare  al Grupului Consultativ de Dialog Permanent în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare ne-bancare.


Opinii ale Grupului Consultativ                      

Componență Grup Consultativ

Intâlniri ale Grupului Consultativ

 Regulamentul de Organizare și Funcționare  (2015 - noiembrie 2017)