Facebook LinkedIn

Educaţie financiară

In această secțiune sunt publicate articole de interes atât pentru micii investitori, cât și pentru orice persoană ce dorește să afle cum funcționează piața de capital, care sunt instrumentele financiare și cum poți investi pe această piață.

Centrul de Educație Financiară pentru investitorii din piața de capital

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare (SIIF) din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) derulează începând din luna august 2014 un proiect de reformă a pieței de capital denumit S.T.E.A.M. (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgment of the Emerging Market Status) prin care ţinteşte să obțină în cel mult 2 ani reclasificarea pieței de capital din România, ca “piață emergentă”, față de statutul de “piață de frontieră" pe care îl deține în prezent.

Unul dintre obiectivele stabilite de ASF-SIIF în cadrul proiectului S.T.E.A.M. este crearea unui program educațional în domeniul pieței de capital.

Prin urmare, ASF – SIIF pune la dispoziția publicului consumator de produse financiare nebancare această pagină de internet, ce constituie o sursă de informații financiare și sfaturi utile, grupate pe zone tematice.

Astfel, ABC-ul investitorului este secțiunea unde găsești informații de bază despre ce este piața de capital, cum funcționează, precum și care sunt tipurile de instrumente financiare existente pe această piață. Tot în această secțiune sunt prezentate riscurile la care sunt expuși investitorii, precum și sfaturi utile pentru aceştia.

În secțiunea Participanții la piață găseşti informații despre ce sunt și cum funcționează: operatorii de piață, operatorii de sistem, depozitarii centrali, casele de compensație, contrapărțile centrale, intermediarii, organismele de plasament colectiv, societățile de administrare a investițiilor, precum și Fondul de compensare a investitorilor.

Protecția investitorilor  este secțiunea în care găseşti informații despre drepturile investitorilor, atenționări, prevenirea abuzului de piață, precum și ce trebuie să faci în cazul în care dorești să depui o reclamaţie.

 

Fondul de compensare a investitorului

Ce acoperă S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A.?
S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. acoperă investitorii, în situaţia incapacitaţii membrilor S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. de a returna fondurile bănesti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiţii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii.