Facebook LinkedIn

Informatii utile

Informare privind operațiunile desfășurate pe piața din România de orice sucursală a unei societăți de asigurare din alt stat membru UE

Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de asigurări din România, aduce în atenția consumatorilor următoarele informații.

În situația în care o societate de asigurări ce are sediul în alt stat membru al UE și deci autorizată și sub supravegherea autorității competente din statul de origine oferă pe piața din România produse și servicii de asigurare printr-o sucursală, consumatorii români trebuie să aibă în vedere: 

1.  Statutul unei sucursale diferă de statutul unei societăți autorizate și supravegheate de ASF. Supravegherea prudențială este realizată de autoritatea din statul UE de origine al societății (sucursalei) respective.

2.  În cazul în care aveți de adresat o petiție, aceasta poate fi depusă la ASF, va fi contactată sucursala asiguratorului pentru soluționare. În lipsa unui răspuns favorabil aceasta va putea fi transmisa către autoritatea competentă din statul membru de origine, care o va analiza. De multe ori autoritatile competente din spatiul european solicită contactarea Ombudsman-ului local (echivalentul SAL-FIN (Entitatea de Solutionare a Litigiilor) in tara de origine). ASF va oferi sprijin consumatorilor români, dar nu are aceleași instrumente de supraveghere disponibile ca în cazul unei entități autorizate în România.

3.  La nivel european nu există obligativitatea de a fi constituite scheme de garantare pentru asigurați. România a decis înființarea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) tocmai pentru a oferi protecție consumatorilor de asigurări oferite de entitățile supravegheate de către ASF. Dar nu toate statele membre au adoptat o astfel de schemă de protecție și drept urmare vă sfătuim să vă interesați care sunt mecanismele de protecție aferente fiecărui stat membru de origine. Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților prevede plata compensațiilor pentru creditorii de asigurări în cazul insolvenței doar a unei societăți de asigurare autorizată de ASF.Drept urmare, FGA nu plătește compensații și nu protejează consumatorii de consecințele insolvenței unui asigurător autorizat în alt stat membru UE sau a unei sucursale a acestuia.

4.  În cazul în care sucursala vă  oferă produse și servicii consumatorilor români, ea are obligația de a vă informa cu privire la statutul său, care este legislația aplicabilă contractului, care sunt căile de soluționare a litigiilor între părți, precum și cu privire la care este autoritatea competentă căreia consumatorul i se poate adresa.

 Recomandăm consumatorilor să se informeze, având în acest sens la dispoziție Registrul public al ASF și să acorde atenție conținutului contractelor, astfel încât să cunoască toate drepturile și obligațiile ce le revin, respectiv să analizeze dacă acestea sunt conforme cu nevoile proprii .

ASF vă stă la dispoziție pentru informații și clarificări la numărul gratuit  TELVERDE 0800 825 627.

 Pagina 1 din 3

Ghid RCA

Brexit News

brexit news

Educație financiară