Facebook LinkedIn

Ghid comerț electronic  Ghidul se constituie ca material orientativ pentru consumatorii care achiziționează produse și servicii de asigurări prin mijloace electronice de la entitățile autorizate de ASF să practice activitate de asigurări și vine în aplicarea prevederilor Normei ASF nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare și a Ordinului CSA nr. 23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare.