Facebook LinkedIn

Asigurarea creditelor de export

Asigurarea de credit comercial oferă protecție împotriva riscului de neplată care poate interveni în relațiile comerciale interne sau internaționale. Fie că este vorba de furnizare de bunuri sau servicii cu plata la termen, asigurarea de credit comercial poate proteja compania creditoare împotriva pierderilor ce rezultă în cazul în care clienții (debitorii) încetează să mai plătescă. Această situație poate fi ca rezultat al insolvenței sau poate fi generată de cauze externe, precum probleme de ordin economic sau politic.

Asigurarea creditelor de export oferă protecţie agenţilor economici împotriva riscurilor specifice exportului, contribuind astfel la promovarea exportului propriei țări și pătrunderea produselor naționale pe noi piețe de desfacere precum și la furnizarea sprijinului de care au nevoie agenţii economici pentru creşterea competitivităţii şi siguranţei exportului pe pieţele externe.

În asigurarea creditelor de export:

  • Beneficiarul poliţei poate fi exportatorul sau banca sa;
  • Exportatorul este rezident al ţării respective;
  • Obiectul exportului/asigurării, de regulă, îl formează mărfuri şi servicii autohtone;
  • Beneficiarul poliţei poate fi şi o bancă sau o instituţie finanţatoare din ţara respectivă;
  • Acordarea creditului este condiţionată de poliţa de asigurare.

 

Organisme/agenții guvernamentale care oferă asigurare de credit și în ce condiții

Banca de Export-Import a României EximBank - S.A. efectuează,  în numele și în contul statului, operațiuni de finanțare, garantare și asigurare a creditelor la export și a investițiilor realizate de companii românești în străinătate, în conformitate cu prevederile Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu și lung și a investițiilor românești de capital în străinătate, în numele și în contul statului” din 04.06.2019, normă elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Împreună cu subsidiara sa EximAsig, societate specializată în asigurarea riscurilor financiare şi a altor tipuri de riscuri complementare acestora, EximBank poate acoperi riscurile exportatorilor pe toate pieţele internaţionale, atât din Uniunea Europeană cât şi în afara acesteia.

În România asigurările de credit comercial intern (risc neplată) sunt oferite de un număr restrâns de asigurători,  dar riscul de neplată a creditelor comerciale externe este oferit doar de EximAsig România.  Este un produs oferit companiilor pentru acoperirea riscului de a nu încasa valoarea unui contract comercial internațional în cazul în care un partener extern nu achită suma de plată la termenul convenit în contract sau intră în insolvență. (https://www.eximasig.ro/category/tipuri-de-asigurari/asigurari-de-credite/ ).

 

Cerințe/proceduri pentru crearea unei noi asigurări de credit

Viitorul potențial asigurat trebuie să completeze o cerere de asigurare în care să furnizeze diverse informații necesare asigurătorului pentru subscriere și prezentarea unei oferte (condiții de asigurare și prima). Fiecare asigurător are propriile proceduri de ofertare și subscriere a riscurilor.

 

Condiții legale pentru accesarea asigurării de credit

 Asigurarea de credit pentru export este o asigurare facultativă. Nu există o cerință legală care să oblige o societate comercială să încheie o astfel de asigurare.

 

Reguli specifice pentru IMM-uri

Orice IMM poate încheia o astfel de asigurare dacă îndeplinește condițiile de subscriere ale asigurătorului.

 

Creanțe ale companiei care pot fi asigurate

Nu poate fi acoperit întreg portofoliul ci doar o parte dintre creanțe pot fi acoperite de asigurare, procentul creanțelor ce pot fi asigurate depinde de calitatea riscului și de politica de subscriere a asigurătorului.

 

Calcularea primei de asigurare

Prima de asigurare se calculează aplicând o cotă de primă la suma asigurată (valoarea totală a creanțelor asigurate). În calculul cotei de primă se ține seama de mai mulți factori, cum ar fi:  cifra de afaceri, de numărul de clienți pentru care se solicită asigurarea și bonitatea acestora, termenul mediu de încasare a creanțelor, istoricul creanțelor neachitate al companiei etc. 

 

Întârzierea cu care se pot plăti creanțele

Polițele de credit la export acoperă mai multe tipuri de riscuri (comerciale și/sau politice), iar funcție de tipul de risc produs poate exista o perioadă de așteptare (perioadă după producerea riscului asigurate de la care asiguratul poate solicita despăgubirea). Contractul de asigurare a creditelor comerciale fiind un contract facultativ, părțile stabilesc de comun acord care este această perioadă.

 

Alternative la asigurarea de credit - transferul alternativ de risc

În România nu există societăți de asigurare care să ofere transfer alternativ al riscului, în sensul de protecție la risc în afara unui model tradițional specific unui program de asigurare sau de reasigurare.Impozitarea asigurării de credit

Nu există prevederi specifice privind deductibilitatea primelor de asigurare pentru asigurările de credit de export în Codul Fiscal.

 

Contacte utile:

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Str. Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poștal 050092, București

TELVERDE: 0800.825.627 sau

+4021 668 12 08 (număr cu tarif normal, apelabil și din afara țării)

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., www.asfromania.ro, www.facebook.com/asf.romania