Facebook LinkedIn

INFORMARE privind entitățile Financial Caption International SRL și CFX Point

Aducem în atenția investitorilor faptul că entitățile Financial Caption International SRL şi CFX Point nu sunt autorizate/notificate/înregistrate în Registrul ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, respectiv oferirea de consultanță de investiții, conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

Pe această cale, ASF atrage atenția potențialilor investitori de a se informa temeinic asupra entității cu care doresc să încheie contract de intermediere, în cazul adoptării deciziei de a efectua operațiuni cu instrumente financiare (în special cu cele complexe), respectiv de a verifica dacă societatea în cauză este înregistrată în Registrul ASF (https://asfromania.ro/supraveghere/registre-electronice/registrul-instrumentelor-si-investitiilor-financiare).

De asemenea, reiterăm potențialilor investitori faptul că, anterior deciziei de a efectua operațiuni cu instrumente financiare complexe, trebuie să se asigure că înțeleg mecanismele asociate acestora, nefiind recomandate investițiile în astfel de instrumente dacă nu deţin cunoştinţe solide în domeniu și nu își permit riscul de a pierde banii investiți.