Facebook LinkedIn

Informare cu privire la prestarea neautorizată pe teritoriul României de servicii și activități de investiții de către societatea INVESTMENTS FINANCIARE TRADING SRL (fostă BITCOIN BANII VIITORULUI SRL)

Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează investitorii cu privire la faptul că  societatea INVESTMENTS FINANCIARE TRADING SRL (fostă BITCOIN BANII VIITORULUI SRL) nu este autorizată pentru prestarea pe teritoriul României de servicii și activități de investiții reglementate de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare