Facebook LinkedIn

În atenția entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF ce intră în categoria instituțiilor financiare definite la art.67 din Ordinul MFP nr.1939/2016, care au obligații de raportare FATCA

Începând cu raportarea aferentă anului 2019, entităţile menţionate în prezenta informare au obligaţia respectării normelor de precauție și diligență fiscală în ceea ce privește documentarea conturilor, prin includerea informațiilor cu privire la codul de identificare fiscală (TIN-ul din Statele Unite ale Americii) și data nașterii pentru fiecare persoană specificată în declarația F3000, în conformitate cu prevederile legale în materie.