Facebook LinkedIn

Atenționare pentru persoanele fizice/juridice care prestează, cu titlu profesional, serviciul de consultanță de investiții* cu privire la instrumente financiare

ASF aduce la cunoștința investitorilor/potențialilor investitori faptul că persoanele fizice/juridice care prestează, cu titlu profesional, serviciul de consultanță de investiții* cu privire la instrumente financiare, fără a fi angajate în cadrul unei firme de investiții/instituții de credit, trebuie să fie autorizate de A.S.F.

Lista privind consultanții de investiții autorizați de A.S.F. poate fi regăsită  la secțiunea Entități care prestează servicii și activități de investiții în România,  AICI .

De asemenea, ASF reamintește persoanelor care intenționează să urmeze cursuri specializate în domeniul pieței de capital, în vederea prestării serviciului de consultanță de investiții (prevăzut la pct. 5 secțiunea A din Anexa 1 a Legii nr. 126/2018), că este necesară absolvirea unor cursuri specifice de pregătire profesională inițială organizate de un organism de formare profesională atestat/recunoscut de A.S.F./B.N.R.

Lista organismelor de formare profesională atestate de ASF poate fi consultată AICI

* Conform art. 3 alin (1) pct. 13 din Legea 126/2018, consultanța de investiții reprezintă furnizarea de recomandări personale unui client, la cererea sa sau la inițiativa firmei de investiții, în ceea ce privește una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare, iar conform pct. 12 al aceluiași articol, consultantul de investiții este persoana fizică sau juridică autorizată de A.S.F. care prestează cu titlu profesional servicii de consultanță de investiții cu privire la instrumente financiare.