Facebook LinkedIn

ANUNȚ: ESA recomandă creatorilor de PRIIP să includă un avertisment în documentul cu informații esențiale – KID

 

Autoritățile europene de supraveghere (ESA) au publicat în data de 08.02.2019 recomandările finale în urma consultării publice privind modificările vizate ale Regulamentului Delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente.

Luând în considerare feedbackul primit pe marginea consultării publice menționate anterior și, în special, implicațiile unei posibile decizii a colegilor legislatori europeni de a amâna aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 de către O.P.C.V.M.-uri după 2020, ESA a decis următoarele:

  • Ca în această etapă să nu propună modificări vizate; 
  • Să inițieze o revizuire mai cuprinzătoare a Regulamentului Delegat (UE) 2017/653 care urmează să fie întreprinsă în cursul anului 2019 (inclusiv pentru a lansa o consultare publică cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare menționat anterior).

În acest context, ESA a emis o Declarație de Supraveghere - Supervisory Statement – care adresează răspunsul la îngrijorarea că informațiile din documentul cu informații esențiale (Key information document – KID) pentru PRIIP-uri care descriu ce ar putea obține în schimb investitorul de retail ("scenariile de performanță") pot, în anumite cazuri, să ofere investitorilor de retail așteptări inadecvate cu privire la posibilele randamente pe care aceștia le pot primi. Obiectivul general al declarației este atingerea unui nivel ridicat, eficient și consistent al reglementării și al supravegherii naționale care promovează condiții de concurență echitabilă și o mai bună protecție a investitorilor de retail.

Prin urmare, ESA recomandă creatorilor de PRIIP să includă un avertisment în documentul cu informații esențiale – KID - pentru a se asigura că investitorii de retail sunt pe deplin conștienți de limitele cifrelor furnizate în scenariile de performanță.

Documentele menționate anterior pot fi consultate AICI .