Facebook LinkedIn

ANUNȚ: Aplicarea Regulamentului PRIIP pentru persoanele care comercializează produse de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) sau oferă consultanță cu privire la acestea, emise de entități din U.E , cât și din afara U.EAtenționare cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) pentru persoanele care comercializează produse de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) sau oferă consultanță cu privire la acestea, emise de entități din U.E , cât și din afara U.E.

Pe această cale, reamintim obligația atât a creatorilor, cât și a persoanelor care comercializează sau care oferă consultanță cu privire la PRIIP, de a pune la dispoziția investitorilor individuali (de retail) de pe teritoriul României, documentul cu informații esențiale (denumit în continuare „KID” – key information document) întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, precum și a Regulamentului Delegat (UE) 2017/653. Aceste obligații survin și în cazul PRIIPs emise de entități domiciliate în afara U.E., dacă acestea sunt oferite clienților individuali din U.E. Totodată, potrivit art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014înainte ca un PRIIP să fie pus la dispoziția investitorilor individuali, creatorul de PRIIP redactează pentru acel produs un document cu informații esențiale în conformitate cu cerințele regulamentului anterior menționat și publică documentul pe site-ul său internet.

De asemenea, potrivit art. 32 alin. (1) din Regulamentul PRIIP fac excepție de la aplicarea prevederilor regulamentului anterior menționat: societățile de administrare, societățile de investiții și persoanele care oferă consultanță în legătură cu unități ale OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități până la data de 31.12. 2019.