Facebook LinkedIn

UPDATE (31.10.2017): ATENȚIONARE ASF privind transferul clasei de bonus-malus în cazul asigurărilor de Răspundere Civilă Auto (RCA)

Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, ADUCE ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR:

În cazul în care vindeţi/radiați un vehicul și aveți un contract RCA în vigoare, aveți următoarele drepturi:

Dacă ați vândut/radiat vehiculul și nu ați produs accidente în perioada în care RCA prezent este în vigoare, vă puteți recupera suma aferentă perioadei rămase până la expirarea asigurării respective. Pentru recuperarea acestei sume este necesar să vă adresați cu o cerere intermediarului sau asigurătorului dumneavoastră însoțită de documente justificative (contract de asigurare, certificat de radiere sau act care dovedește vânzarea vehiculului sau orice alt document doveditor).

Dacă ați vândut/radiat vehiculul şi cumpăraţi altul nou, puteţi solicita asigurătorului dumneavoastră RCA trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou. Acest lucru îl puteţi realiza în baza unei solicitări scrise la care să atașați documente justificative privind înstrăinarea sau radierea vehiculului şi achiziţia vehiculului nou-dobândit.

În situaţia în care sunteți asigurat persoană juridică și deţineți mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.

În situaţia în care sunteți asigurat persoană  fizică și deţineți în proprietate mai multe vehicule, beneficiați de aceeaşi clasă a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele. Astfel, la prima reînnoire a contractului de asigurare, efectuată după data de 01 august 2017, se va avea în vedere cea mai favorabilă clasă de bonus-malus corespunzătoare istoricului dumneavoastră de daunalitate.

Este important să acordați atenție clasei bonus-malus (B/M) înscrisă pe polița dumneavoastră de asigurare și regulilor stabilite pentru acest sistem. În cazul în care consideraţi că încadrarea dumneavoastră în clasa de bonus-malus este incorectă, vă recomandăm să vă adresaţi intermediarului sau asigurătorului dumneavoastră pentru clarificarea/remedierea situației. Dacă în urma acestui demers problema dumneavoastră nu a fost rezolvată, vă puteți adresa ASF, prin depunerea unei petiţii utilizând portalul electronic pus la dispoziție de către ASF. Pentru mai multe detalii accesați secțiunea Petiții din pagina web a ASF.

Detalii suplimentare găsiți pe pagina www.asfromania.ro, secțiunea Consumatori/Asigurări/Ghidul RCA (Norma ASF 20/2017). Sistemul bonus-malus este reglementat prin normele emise de către A.S.F. și a fost introdus ca o măsura de responsabilizare a posesorilor de vehicule. Acest sistem urmărește ca posesorii de vehicule prudenți să nu plătească o primă de asigurare identică cu a celor care produc accidente.

ASF vă stă la dispoziție pentru informații și clarificări la numărul gratuit de telefon TELVERDE 0800 825 627.