Insurance legislation

 

This page is under construction. The translations will be available as soon as possible.

 

PRIMARY LEGISLATION

 

 OFFICIAL GAZETTE, PART I

SECONDARY LEGISLATION

TO WHOM IT APLLIES

Law no. 503/2004 on the financial recovery and bankruptcy of insurance undertakings

 Republicată în nr. 453 din 23 iulie 2013

Ø    OUG 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Declarată neconstituțională prin Decizia 447/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 674 din 01 noiembrie 2013; Respinsă prin L 1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 09 ianuarie 2015;

Ø  L 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 25 iunie 2014;

Ø  L 213/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 24 iulie 2015.

Ø  Insurers & intermediaries

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

  • TITLUL X - Asigurările voluntare de sănătate
  • TITLUL XV - Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice

 nr. 372 din 28 aprilie 2006

 

 

Republicată în nr. 652 din 28 august 2015

Ø  Legea nr. 95/2006 a suferit numeroase modificări si completări ulterioare atât asupra formei publicate în 2006, cât și a celei cea republicate în 2015

Ø  Insurers

Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

 nr. 1023 din 22 decembrie 2006

Ø  L 152/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 08 iunie 2007;

Ø  L 183/2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 26 octombrie 2012;

Ø  L 272/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 25 octombrie 2013;

Ø  Insurers

Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

 nr. 385 din 21 mai 2008

Ø  L 62/2009;

Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 08 aprilie 2009;

Ø  L 128/2013;

Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 30 aprilie 2013.

Ø  Insurers & intermediaries

Law no. 237/2015 on the authorisation and supervision of the business of insurance and reinsurance

 

In force from January 1, 2021, except for the provisions of article 166, paragraph (1) - (3), which entered into force 3 days from the date of publication of the law.

 nr. 800 din 28 octombrie 2015

Ø  OUG 54/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 19 septembrie 2016;

Ø  L 236/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 08 octombrie 2018;

Ø  OUG 111/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 15 iulie 2020;

Ø  L 158/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 29 iulie 2020

Ø  Insurers

 

Law no. 71/2019 regarding the mutual insurance companies and for the modification and completion of some normative acts

 

 nr. 323 din 24 aprilie 2019

 

Ø Mutual insurance companies (we don't have yet)

Order No. 15/2001 for the implementation of the Rules on the information confidentiality regime

 nr. 43 din 22 ianuarie 2002

 

Ø  Financial Supervisory Authority, Insurers & intermediaries

Order No. 113118/2006 for the implementation of the Rules on the classification of penalising measures

 nr. 560 din 28 iunie 2006

 

Ø  Insurers & intermediaries

Ordinul BNR/CNVM/CSA nr. 23/120/113136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

 

 

Ø  Regulamentul BNR/ASF nr. 1/2014   / 9/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 06 februarie 2014.

Ø  Insurers

Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice

și AL CSA nr. 365/1/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurările voluntare de sănătate

nr. 147 din 28 februarie 2007

 

Ø  Insurers

Ordinul CSA nr. 9/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare

nr. 460 din 19 iunie 2008

Ø  Normă ASF nr. 18/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 14 ianuarie 2014.

 

Ø  Insurers

Norma ASF nr. 11/2013 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor

nr. 593 din 20 septembrie 2013

 

Ø  Insurers & intermediaries

Regulation no. 16/2014 on the Financial Supervisory Authority’s revenues

nr. 899 din 11 decembrie 2014.

 

Republicat în nr. 733 din 06 septembrie 2019

cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

cu modificările și completările ulterioare

 

Ø  Insurers & intermediaries

Norma ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

nr. 834 din 09 noiembrie 2015

Ø  Norma ASF nr. 3/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 05 februarie 2018;

Ø  Norma ASF nr. 22/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 15 ianuarie 2019.

Ø  Insurers

Rule No. 28/2015 on the operation of supervised insurers in accordance with the national regime

 

In force since 1 January, 2016.

nr. 978 din 30 decembrie 2015

Ø  Norma ASF nr. 7/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 02 mai 2018.

 

Ø  Insurers

Norma ASF nr. 31/2015 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de asigurători

 

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

nr. 974 din 29 decembrie 2015

 

Ø  Insurers

Norma nr. 32/2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare

 

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

nr. 971 din 29 decembrie 2015

 

Ø  Insurers & intermediaries

Norma nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

 

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

nr. 973 din 29 decembrie 2015

Ø  Normă ASF nr. 27/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 02 iunie 2016

Ø  Insurers

Norma nr. 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

 

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

nr. 971 din 29 decembrie 2015

 

Ø  Insurers

Norma nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări

 

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

nr. 976 din 29 decembrie 2015

Ø  Normă ASF nr. 10/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 22 iunie 2018

Ø  Normă ASF nr. 5/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 din 15 martie 2019

Ø  Intermediaries

Rule no. 38/2015 on the technical reserves established for the insurance business, their calculation manner for the purposes of preparing annual financial statements and the special register of assets it covers

 

In force since 1 January, 2016.

nr. 981 din 30 decembrie 2015

 

Ø  Insurers

Rule No. 41/2015 approving the accounting regulations concerning the separate and consolidated annual financial statements of the entities pursuing the insurance and/or reinsurance business 

 

In force since 4 January, 2016.

nr. 2 din 04 ianuarie 2016

Ø  Normă ASF nr. 1/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 67 din 26 ianuarie 2017

Ø  Normă ASF nr. 6/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 245 din 10 aprilie 2017

Ø  Normă ASF nr. 9/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 25 iunie 2018

Ø  Normă ASF nr. 6/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 256 din 03 aprilie 2019.

Ø  Insurers

Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 216 din 23 martie 2016

Ø  Regulament ASF nr. 9/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 697 din 23 august 2019;

Ø  Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020.

Ø  Insurers (Integrated regulation)

Regulamentul ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 251 din 05 aprilie 2016

Ø  Regulament ASF nr. 11/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 31 octombrie 2017;

Ø  Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020

Ø  Insurers (Integrated regulation)

Regulamentul ASF nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

nr. 1070 din 30 decembrie 2016

Ø  Regulament ASF nr. 6/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 13 aprilie 2020

Ø  Insurers & intermediaries (Integrated regulation)

Rule no. 20/2016 on authorization and monitoring of insurance and reinsurance companies

nr. 271 din 11 aprilie 2016

Ø  Normă ASF nr. 6/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 356 din 24 aprilie 2018

Ø  Insurers

Norma ASF nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

 

nr. 268 din 08 aprilie 2016

Ø  Normă ASF nr. 4/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 23 martie 2017;

Ø  Normă ASF nr. 7/2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 02 mai 2018

Ø  Normă ASF nr. 46/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1304 din 29 decembrie 2020.

Ø  Insurers

Norma ASF nr. 26/2016 privind supravegherea sucursalelor societăţilor de asigurare din state terţe

nr. 409 din 31 mai 2016.

 

Ø  Insurers outside the EU

Rule No. 31/2016 on the allocation and/or payment by insurers of the share capital for the voluntary pension funds management activity

nr. 588 din 02 august 2016

 

Ø  Insurers

Rule no. 18/2017 on the procedure for the settlement of petitions regarding the activity of insurance and reinsurance companies and insurance brokers

nr. 555 din 13 iulie 2017.

 

Ø  Insurers & intermediaries

Rule no. 33/2017 on the organization of the archiving activity in the authorized / approved entities, regulated and supervised by the Financial Supervisory Authority

nr. 998 din 15 decembrie 2017

Ø  Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020;

Ø  Norma ASF nr. 43/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1251 din 17 decembrie 2020.

Ø  Insurers & intermediaries (Integrated standard)

Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 233 din 16 martie 2018

Ø  Norma ASF  nr. 1/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 76 din 30 ianuarie 2019;

Ø  Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020.

Ø  Insurers & intermediaries (Integrated standard)

Norma ASF nr. 16/2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Ghidului Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) privind produsele de investiţii bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înţelegerea de către consumator a riscurilor implicate

nr. 968 din 15 noiembrie 2018.

 

Ø  Insurers & intermediaries

Norma ASF nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie

nr. 1090 din 21 decembrie 2018

Ø  Normă ASF nr. 16/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 26 iunie 2019

Ø  Insurers & intermediaries

Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 107 din 12 februarie 2019

Ø  Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020.

Ø  Insurers (Integrated regulation)

Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

În vigoare de la 10 decembrie 2019

nr. 991 din 10 decembrie 2019

Ø  Regulament ASF nr. 15/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 08 ianuarie 2020;

Ø  Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020;

Ø  Regulament ASF nr. 29/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 13 ianuarie 2021.

 

Ø  Insurers & intermediaries (Integrated regulation)

Norma ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

nr. 395 din 21 mai 2019

Ø  Norma ASF nr. 27/2019

Monitorul Oficial, Partea I nr. 983 din 06 decembrie 2019

Ø  Regulament ASF nr. 10/2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 15 iunie 2020.

Ø  Insurers (Integrated regulation)

Norma ASF nr. 20/2019 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor

nr. 643 din 02 august 2019.

 

Ø  Insurers & intermediaries

Norma ASF nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

nr. 237 din 24 martie 2020.

 

Ø  Insurers & intermediaries

Norma ASF nr. 21/2020 pentru prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informaţiilor publice şi transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situaţiei generate de COVID-19 şi instituirii stării de urgenţă în România

nr. 277 din 02 aprilie 2020

 

Ø  Insurers & intermediaries

Norma ASF nr. 33/2020 privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud

nr. 749 din 18 august 2020

 

Ø  Insurers

Norma ASF nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

nr. 780 din 26 august 2020

 

Ø  Insurers & intermediaries

ACT DE BAZĂ

 

Monitorul Oficial, Partea I

ACT DE MODIFICARE/COMPLETARE A ACTULUI DE BAZĂ

 Assigned heading

Norma ASF nr. 5/2015 privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură

nr. 169 din 11 martie 2015

 

Ø Mutual funds for risk management in agricultur

Rule No.38/2016 on the rights, obligations, competences and designation of the special administrator

nr. 971 din 05 decembrie 2016

 

Ø  Special administrators

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer