Despre ASF
Facebook LinkedIn
16/03/2017, 09:39
ANUNŢ: În data de 13.03.2017, ESMA a publicat primul  Set de Întrebări și Răspunsuri (Q & As) privind dispozițiile CSDR.Textul integral al documentului menționate poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI ***ANUNȚ privind publicarea...
21/03/2017, 10:58
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de ASF – forma actualizată la data de 12 octombrie 2016 (afișată mai jos) să depună, până cel târziu la data de 29...
20/03/2017, 16:29
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piața de capital din România, INFORMEAZĂ INVESTITORII afectați de situația SSIF MOBINVEST SA și îndreptățiți la...
30/11/-0001, 01:44
Art. 1. - (1) Prezenta instrucţiune stabileşte modul de întocmire şi depunere a situațiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi...
20/02/2017, 16:25
Art. 1 – Prezenta lege se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., operatorilor de piață, furnizorilor de servicii de raportare a datelor, depozitarilor centrali, contrapărţilor centrale, firmelor de...
14/02/2017, 10:31
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat lista care va fi transmisă Tribunalului Sibiu, cuprinzând cele patru societăţi de practicieni în insolvenţă, selectate de către Comisia de avizare constituită la nivelul Autorităţii, în vederea...

22.03.2017

PROIECT NORMA privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa  reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 22 – 31  martie 2017. 
15.03.2017


PROIECT REGULAMENT pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 28.03.2017 inclusiv.
02.03.2017

PROIECT NORMĂ pentru aplicarea Ghidului MAR – Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață și a Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, până la data de 13 martie 2017.02.03.2017

PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norma pot fi comunicate la adresa  reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 02 – 13  martie 2017.


02.03.2017

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norma pot fi comunicate la adresa     reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 02 – 13  martie 2017.


02.03.2017

PROIECT NORMĂ Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norma pot fi comunicate la adresa    reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 02 – 13  martie 2017.


02.03.2017

PROIECT NORMA pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norma pot fi comunicate la adresa   reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 02 – 13  martie 2017.


02.03.2017

PROIECT NORMA pentru modificarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norma pot fi comunicate la adresa   reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 02 – 13  martie 2017.


02.03.2017

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare


Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norma pot fi comunicate la adresa  reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 02 – 13  martie 2017.


1.03.2017

PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare


Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Eventualele observații/comentarii/propuneri sunt așteptate pe adresele  mirela.antohi@asfromania.ro simona.dobrica@asfromania.ro până la data de 10 martie a.c.1.03.2017

PROIECT NORMĂ privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilorDescarcă AICI
 textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Eventualele observații/comentarii/propuneri sunt așteptate pe adresele mirela.antohi@asfromania.rosimona.dobrica@asfromania.ro până la data de 10 martie a.c.


22.02.2017

PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile/observațiile pot fi trimise la adresele:  simona.dobrica@asfromania.ro și mirela.antohi@asfromania.ro  până la data de 03.03.2017.


01.02.2017

PROIECT INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, precum și pentru modificarea Instrucțiunii A.S.F. nr.1/2016

Descarcă AICI textul integral al proiectului instrucțiunii. Citește AICI  Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 14.02.2017
 Lista integrală a proiectelor ASF  este publicată la secțiunea Legislație/ Consultări publice.

14/09/2016
Accidentele rutiere sunt evenimente neplăcute care nu sunt dorite de nimeni. Însă riscul producerii unui astfel de eveniment există. Ce facem în situația...
12/09/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
25/07/2016
ESMA și un număr de autorități naționale de supraveghere au observat o creștere a ofertei de produse speculative, inclusiv contracte financiare pentru...
20/07/2016
Aducem în atenția creditorilor de asigurare (păgubiți, asigurați sau beneficiari ai asigurării) privind societatea ASTRA că trebuie să se adreseze...
13/05/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
01/04/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenţia entităţilor care intră sub incidenţa Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de...
14/03/2016
Ca urmare a constatării stării de insolvență și a deschiderii procedurii de faliment a Societății Astra Asigurare-Resigurare,  creditorii de asigurare...
27/01/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
03/12/2015
Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC)  a informat ASF că, în urma investigaţiilor efectuate, Consiliul autorităţii a decis sancţionarea unor firme...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...