Despre ASF
Facebook LinkedIn
22/02/2017, 16:57
ANUNŢ: În data de 09.02.2017 , ESMA a publicat o revizuire a proiectului de standarde tehnice de implementare (ITS) privind raportarea pozițiilor în conformitate cu Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II).Textul integral al...
20/02/2017, 16:25
Art. 1 – Prezenta lege se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., operatorilor de piață, furnizorilor de servicii de raportare a datelor, depozitarilor centrali, contrapărţilor centrale, firmelor de...
14/02/2017, 10:31
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat lista care va fi transmisă Tribunalului Sibiu, cuprinzând cele patru societăţi de practicieni în insolvenţă, selectate de către Comisia de avizare constituită la nivelul Autorităţii, în vederea...
08/02/2017, 10:52
În data de 7 februarie 2017 a fost publicat pe site-ul EIOPA, avizul tehnic consultativ, însoțit de scrisoarea transmisă către Comisia Europeană.   Avizul EIOPA referitor la emiterea standardelor tehnice de implementare- ITS, aferente IDD, a fost...
03/02/2017, 11:05
In data de 2 februarie 2017 a fost publicat pe site-ul EIOPA, proiectul  ghidurilor aferente IDD, împreună de tabelul pentru transmiterea comentariilor. Termenul limită pentru transmitere este 28 aprilie 2017. Textul integral al proiectului poate fi...
02/02/2017, 13:51
In data de 1 februarie 2017 a fost publicat pe site-ul EIOPA, avizul tehnic consultativ, însoțit de un comunicat de presă.  Avizul EIOPA a fost elaborat urmare a mandatului Comisiei Europene, referitor la emiterea de acte delegate aferente IDD...

 22.02.2017

PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare

Descarcă AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile/observațiile pot fi trimise la adresele:  simona.dobrica@asfromania.ro și mirela.antohi@asfromania.ro  până la data de 03.03.2017.


01.02.2017

PROIECT INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, precum și pentru modificarea Instrucțiunii A.S.F. nr.1/2016

Descarcă AICI textul integral al proiectului instrucțiunii. Citește AICI  Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 14.02.2017


21.12.2016

REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare

Descarcă AICI textul integral al proiectului regulamentului. Citește AICI Nota de fundamentare.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 19 ianuarie 2017.17.11.2016

PROIECT NORMA de modificare şi completare a Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

Descarcă AICI  textul integral al proiectului Normei. Citește AICI Nota de fundamentare.

Comentariile si observatiile pentru proiectul de norma de modificare a Normei nr. 14/2015 se vor trimite la adresa de email reglementare.pensii@asfromania.ro pana pe data de 9 decembrie 2016.17.11.2016

PROIECT NORMĂ pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

Descarcă AICI textul integral al proiectului Normei. Citește AICI Nota de fundamentare.


Propuneri/observații/comentarii  se pot trimite până pe 28.11.2016, ora 10.00, la adresa de e-mail reglementare.asigurari@asfromania.ro.

  Nr. articol Text din proiect Text propus Motivare Comentarii/observații
         

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta forma NU se vor lua în considerare. Lista integrală a proiectelor ASF  este publicată la secțiunea Legislație/ Consultări publice.

14/09/2016
Accidentele rutiere sunt evenimente neplăcute care nu sunt dorite de nimeni. Însă riscul producerii unui astfel de eveniment există. Ce facem în situația...
12/09/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
25/07/2016
ESMA și un număr de autorități naționale de supraveghere au observat o creștere a ofertei de produse speculative, inclusiv contracte financiare pentru...
20/07/2016
Aducem în atenția creditorilor de asigurare (păgubiți, asigurați sau beneficiari ai asigurării) privind societatea ASTRA că trebuie să se adreseze...
13/05/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
01/04/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenţia entităţilor care intră sub incidenţa Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de...
14/03/2016
Ca urmare a constatării stării de insolvență și a deschiderii procedurii de faliment a Societății Astra Asigurare-Resigurare,  creditorii de asigurare...
27/01/2016
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operaţiunilor derulate pe piaţa de...
03/12/2015
Autoritatea de supraveghere din Cipru (CySEC)  a informat ASF că, în urma investigaţiilor efectuate, Consiliul autorităţii a decis sancţionarea unor firme...
27/11/2015
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă, de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de...