Despre Supraveghere Integrată

Despre Supraveghere Integrată și Stabilitate Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară acționează în sensul dezvoltării un cadru integrat de funcţionare şi de supraveghere eficientă a pieţelor şi operaţiunilor aferente celor trei sectoare de activitate: asigurări, piaţa de capital, respectiv pensii private.

Necesitatea abordării supravegherii şi la nivel integrat este generată de manifestarea riscurilor sistemice și operaționale, ca o consecință a evoluției permanente a tehnologiei informației și a criminalității  în scopul prevenirii crizelor economice și macroeconomice.

Punctele de control, indicatorii de risc, analizele de impact, identificarea şi colectarea incidentelor, reglementarea zonelor de risc, a activităţilor externalizate, noi concepte de auditare, au devenit o prioritate europeană. Printre măsurile luate de organismele europene de supraveghere macroeconomică, se numără și  testarea la stres a entităţilor şi a structurilor active pe piețele financiare din statele membre ale UE.

Supravegherea integrată asigură o abordare unitară a prevenirii şi răspunsului la crize, inclusiv prin testarea la stres a entităţilor şi a structurilor.

La nivel naţional este necesară integrarea cu acţiunile comitetelor de stabilitate macro-prudentială, prin cooperarea cu BNR şi celelalte organisme specializate.

Din punct de vedere macroprudențial, elementele comune de risc aferente celor trei pieţe supravegheate de către ASF, cea a asigurărilor, a investiţiilor financiare şi a pensiilor private, sunt abordate la nivel integrat pentru a avea o perspectivă globală asupra lor. Integrarea  acestora trebuie să fie atât pe verticala sectorului cât şi intra-sectorial, pe orizontală. În acest fel, macro-prudenţialitatea  acoperă riscurile aferente grupurilor şi conglomeratelor financiare.

Printre obiectivele strategice ale ASF se numără identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor la adresa stabilităţii financiare a pieţelor supravegheate, prin:

•     Consolidarea integrităţii şi stabilităţii pieţelor financiare nebancare
•     Instituirea de parteneriate cu alte autorităţi şi instituţii, în scopul asigurării stabilităţii financiare.

Îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi coerenţei activităţii de supraveghere precum şi trecerea la un sistem de supraveghere bazat pe riscuri reprezintă de asemenea obiective cheie ale autorităţii pe termen mediu.

În acest context, Direcţia Strategie şi Stabilitate Financiară din cadrul ASF coordonează activităţile referitoare la strategii, asigură derularea eficientă a operaţiunilor referitoare la elaborarea de norme unitare şi a armonizării normelor sectoriale şi contribuie la activităţile de supraveghere în vederea asigurării stabilităţii financiare.

Navigare rapidă

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.

RELAȚII CU PUBLICUL
 


TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.