Oferte publice

Oferte publice

OPIS

Documente necesare pentru aprobarea prospectului de oferta publica de vanzare

pdf            

Documente necesare pentru aprobarea prospectului de oferta publica de vanzare de obligatiuni corporative

pdf            

Documente necesare pentru aprobarea prospectului de oferta publica de vanzare de obligatiuni  ale administrației publice centrale si locale

pdf            
               
               

Documente necesare pentru aprobarea documentului de oferta /anunțului preliminar

pdf            

Documente necesare aprobării anunţului aferent procedurii de retragere iniţiată de acţionarul care își exercită dreptul precizat la art.206 din Legea nr.297/2004.

pdf            

Documente necesare aprobării anunţului aferent procedurii de retragere iniţiată de acţionarul care își exercită dreptul precizat la art.207 din Legea nr.297/2004

pdf            
 
ATENȚIE!  Adresa de email la care vor fi transmise spre aprobare prospectele, este  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , în contextul intrării în vigoare a  REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2016/301 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2015 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aprobarea și publicarea prospectului și diseminarea comunicărilor cu caracter promoțional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei. 
             

 

 

             Documente necesare pentru aprobarea prospectului de oferta publica de vanzare

Navigare rapidă

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.

RELAȚII CU PUBLICUL
 


TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.