Abuz de piață
Facebook LinkedIn

Abuz de piață

Abuzul de piață este un concept care vizează comportamentul ilegal pe piețele financiare sub forma  utilizării  abuzive, divulgării  neautorizate  a informațiilor privilegiate și manipulării  pieței.

Respectarea normelor privind abuzul de piață implică atât conformarea cu interdicțiile general valabile de utilizare abuzivă, divulgare neautorizată a informațiilor privilegiate și manipulare a pieței cât și respectarea unor obligații de către subiecții expres vizați.

În conformitate cu prevederile în materia abuzului pe piață, emitentul are un rol central, în principal în ceea ce privește publicarea informațiilor privilegiate, stabilirea și actualizarea listei persoanelor care au acces la informații privilegiate, informarea acestor persoane cu referire la obligațiile legale ce le revin, precum și la sancțiunile aplicabile în cazul utilizării abuzive și al divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate.

Totodată, pentru tranzacții efectuate de personalul de conducere, acesta este obligat să publice informațiile notificate de către persoanele în cauză nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției.

Emitenții au posibilitatea amânării publicării informațiilor privilegiate cu condiția asigurării confidențialității acestora, în măsura în care amânarea publicării nu este susceptibilă să inducă în eroare publicul, iar publicarea imediată ar putea prejudicia interesele legitime ale emitentului.

Pentru a beneficia de derogarea de la interdicțiile privind abuzul de piață, în cadrul tranzacțiilor cu acțiuni proprii efectuate în cadrul programelor de răscumpărare și în cadrul operațiunilor de stabilizare emitenții trebuie să respecte cerințele și condițiile prevăzute de normele europene aplicabile în materie.

Întocmirea de către emitenți a unor liste cu persoanele care au acces la informații privilegiate trebuie înțeleasă ca o măsură utilă pentru protecția integrității pieței. Astfel de liste ar putea fi folosite de emitenți inclusiv pentru a controla mai bine fluxul informațiilor privilegiate și, prin urmare, pentru a contribui la o mai bună gestionare a obligațiilor de confidențialitate.

O transparență mai mare a tranzacțiilor efectuate de persoane care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitenților constituie, de asemenea, o măsură de prevenire a abuzului de piață, în special sub forma utilizării în mod abuziv a informațiilor privilegiate. Publicarea tranzacțiilor respective poate totodată, reprezenta un element în formarea deciziei investiționale.

În vederea asigurării unor condiții de piață corecte pentru toți investitorii, pentru a face aplicabile normele în materia abuzului pe piață și pentru a le da eficacitatea urmărită, orice operator care administrează un loc de tranzacționare, precum și orice persoane care prin profesia lor pregătesc sau efectuează tranzacții au obligația de a institui și menține măsuri, sisteme și proceduri eficiente care au ca scop prevenirea și detectarea practicilor de manipulare a pieței și a practicilor abuzive. Aceste entități trebuie, de asemenea,  să raporteze ordinele și tranzacțiile suspecte.

În același scop raportarea încălcărilor obligațiilor instituite în materia abuzului pe piață este necesară pentru a veni în sprijinul autorității în actul de investigare a abuzului pe piață. În acest sens, autoritatea pune la dispoziția persoanei care efectuează raportarea informații privind canalele de comunicare dedicate care permit raportărilor încălcărilor (linie telefonică și adresa electronică specifică), regimul de confidențialitate aplicabil raportărilor și protecția persoanelor.

 

Normele Uniunii Europene cu referire la abuzul de piaţă constau în:

-       Directiva 2014/57/CE privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață

-       Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață (MAR),

-       Directiva 2015/2392/CE privind raportarea către autorităţile competente a încălcărilor efective sau potenţiale ale MAR

-       Regulamentele delegate

-       Regulamentul (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014