Raportări

Raportări

Societăţile şi brokerii de asigurare transmit raportări către ASF atât electronic, cât şi pe suport de hârtie.
Pentru transmiterea raportărilor electronic, înregistrarea în aplicaţia ASF-EWS este obligatorie!

 
ANUNȚ REFERITOR LA RAPORTARILE CONFORM NORMEI NR. 6/2015:

Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 16 din Norma 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de ASF:
-   până la data de 30.06.2016, trebuie transmise ASF rezultatul primei evaluări interne a riscurilor operaționale prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) și prima raportare în format letric, prevăzută la art. 14 alin. (4);
-   prima auditare IT se va realiza de către entități cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2016.

Totodată, vă comunicăm că  AICI regăsiți toate materialele referitoare la aplicarea Normei 6/2015, inclusiv exemplul de metodologie privind evaluarea internă a riscurilor operaționale, metoda de calcul aferentă evaluării riscurilor, precum și șablonul pentru raportarea anuală a evaluării interne a riscurilor operaționale IT.


Raportări societăţi de asigurare

Raportări brokeri de asigurare 

Societăţile de asigurare au obligaţia să transmită raportări conform Ordinului CSA nr. 2/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 20/03/2009).

Brokerii de asigurare au obligaţia să transmită raportări conform Ordinului CSA nr.3/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 19/03/2009).

În atenţia societăților nou autorizate, încă neînregistrate ca utilizatori în aplicaţia ASF-EWS:

Vă rugăm să completați formularele de mai sus și să le depuneți la Registratura Autorităţii de Supraveghere Financiară. În cazul în care aveți nelămuriri/dificultăți în legătură cu procedura de înregistrare, vă puteți adresa ASF, la  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  .

Raportări ale societăților de asigurare și ale brokerilor de asigurare privind intermediarii în asigurări

Atât societățile de asigurare, cât și brokerii de asigurare trebuie să transmită raportări privind intermediarii în asigurări, în conformitate cu prevederile Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.10/2007 (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.553 din 14/08/2007).

Navigare rapidă

Contact

Adresa ASF: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)
Fax registratură: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail:  office@asfromania.ro      

Program Registratură:
  • luni - miercuri: 8:30 - 15:30
  • joi:                 8:30 - 18:00
  • vineri:             8:30 - 14:30
  
Codul de înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
Noile conturi ale ASF dechise la ATCPMB sunt AICI.

RELAȚII CU PUBLICUL
 


TelVerdeAsf        

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Formular ONLINE - Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare

Program Relații cu publicul:
Luni - Miercuri:         10:00 - 17:00
Joi:                             10:00 - 18:00
Vineri:                        10:00 - 14:30 Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI
Telefoane/ Fax  Sector Pensii Private

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; comunicare@asfromania.ro

Telefon Editare Buletin ASF :  021.659.64.61

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477.