Autorizare
Facebook LinkedIn

Autorizare

 

 Autorizare societăți de asigurare

   Autorizare brokeri de asigurare   Avizare specialiști constatare daune

Legislația aplicabilă pentru obținerea autorizației de funcționare
 • Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.
 • Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,  publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 29 decembrie 2015.
 • Norma nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 11 aprilie 2016.
 • Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 05 aprilie 2016.
 • Norma nr. 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale.
 • Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și reasigurare.
 • Norma nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 978 din 30 decembrie 2015.
 • Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 12 noiembrie 2014.
 • Norma nr. 2/2015 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 19 ianuarie 2015.
 • Norma nr. 21/2015 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 16 decembrie 2015.
 • Norma nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 22 ianuarie 2016.
 • Norma nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 18 februarie 2016.
Autorizare pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și catastrofelor naturale
 • Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 10 noiembrie 2008 cu modificările aduse prin următoarele acte: L 248/2010; L 276/2010.
 • Ordinul nr.23/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu modificările ulterioare. (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.3 din 05/01/2009)
 • Ordinul nr.19/2009 pentru modificarea Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul nr.23/2008 (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.621 din 16/09/2009)
 
Legislația aplicabilă pentru obținerea autorizației de funcționare

Norma stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, precum și documentele pe care trebuie să le depună o societate în vederea autorizării de către ASF ca broker de asigurare.

Cererile și declarațiile standard prevăzute de norme pot fi descărcate impreună cu Norma nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare (la Anexe).

Precizări privind codurile CAEN

Codurile CAEN aferente brokerilor de asigurare care desfășoară numai activitatea de intermediere a produselor de asigurare și/sau de reasigurare sunt:

6621 – Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;

6622 – Activități ale agenților și brokerilor de asigurări.

Dacă un broker de asigurare deține și aprobarea de a desfășura activități de marketing a fondului de pensii administrate privat și/sau al prospectului schemei de pensii facultative, pe lângă codurile CAEN precizate mai sus el poate adăuga și următorul cod CAEN, după îndeplinirea tuturor cerințelor legale:

6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii.

 Precizări referitoare la codul RAF

 

Norma nr. 39/2016 privind asigurările auto din România – avizare specialisti constatare daune Conform normei nr. 39/2016, articolul 19, persoanele care efectuează constatarea daunelor la data intrării în vigoare a normei şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 18 alin. (11) din OUG nr. 54/2016, trebuie sa se inscrie în Registrul specialiştilor constatare daune.

Descarcă AICI documentele necesare pentru avizare în vederea înregistrării în Registrul specialiştilor constatare daune. Norma nr. 39/2016 a fost publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 08 decembrie 2016.

Taxa de autorizare

Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 11 decembrie 2014.

Regulamentul nr. 13/2015 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 951 din 22 decembrie 2015.

 

Taxa de autorizare

În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare, solicitantul trebuie să achite o taxă de autorizare, conform Normei ASF nr.9/2015.

   

Termenul de soluționare a cererii de autorizare de funcționare

Potrivit art.4 alin.(4) din Norma nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare, A.S.F. decide asupra acordării avizului în termen de 90 de zile de la data la care informează solicitantul conform alin. (1) al aceluiași articol din norma menționată. 

A.S.F. decide asupra acordării autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

 

Termenul de soluționare a cererii de autorizare de funcționare

Potrivit Legii nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, ASF va decide asupra acordării autorizaţiei necesare desfăşurării activităţii în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

   

 

 


Lista societăților  de asigurare autorizate să practice asigurări obligatorii de răspundere civilă auto RCA